Minska riskerna för att falla omkull hemma

Vem som helst kan ramla omkull — när som helst. Men riskerna ökar med stigande ålder.

Hur ser det ut hemma hos dig? Fundera några minuter över vilka risker som finns i ditt hem. Skriv ner dem och försök sedan att eliminera fallgroparna!

 • Använd bärbar telefon eller skaffa flera telefoner. Tänk på att alltid ha telefonen nära till hands.
 • Inga lösa sladdar på golven. Fäst dem vid väggen.
 • Mattor innebär risker. Använd halkskydd eller ta bort mattorna.
 • Ha saker som du ofta behöver nära till hands. Om du måste klättra för att hämta något, använd en stabil trappstege, eller be om hjälp.
 • Trösklar är lätta att snubbla på. Om de är ett hinder — se till att få hjälp att ta bort dem.
 • Använd halkfria inneskor som sitter stadigt på foten.
 • Bona inte golven.
 • Se till att allmänbelysningen i bostaden är god. Installera gärna en nattlampa.
 • Det är lätt att få yrsel och tappa balansen. Sitt därför gärna ner när du klär dig — och ta god tid på dig.
 • Använd rätt glasögon vid rätt tillfälle. Läsglasögon försvårar avståndsbedömningen och ska inte användas när du går omkring i bostaden.
 • Se till att badrumsgolvet är halkfritt. Använd halkmatta i badkaret eller duschen. Handtag i väggen vid badkar/dusch gör det lättare att hålla balansen. Se till att ha tvål, schampo och handduk inom räckhåll.

Följer du de här råden har du undanröjt några av de vanligaste orsakerna till fallskador.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Fixartjänst

Fixartjänsten i Malmö kommer hem till dig med tips för att minska halkrisker och förbättra säkerheten i ditt hem. Tjänsten är kostnadsfri men arbetsmaterial får man själv stå för.
Kontakta din stadsdel om du vill att Fixaren ska komma hem till dig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-01-25 11:49