Synpunkter och klagomål på vård och omsorg

Du har olika möjligheter att framföra dina synpunkter och klagomål om du inte är nöjd med den vård och omsorg du får.

Du ska i första hand kontakta din kontaktman, chefen för verksamheten eller biståndshandläggare om det är något du inte är nöjd med. Kontaktman är den person, till exempel undersköterska, som är utsedd att vara din personliga kontakt.

Du kan även framföra dina synpunkter och anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är en statlig myndighet som har tillsynsverksamhet och som lyder under regeringen.
www.ivo.se

Överklaga beslut

Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din biståndshandläggare så kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be biståndshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv. Överklagan gäller både socialtjänstlagen och lagen om LSS.

Du kan överklaga beslut om hemtjänstavgiften till förvaltningsrätten om det avser:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • beräkning av högkostnadsskydd
  • fastställande av avgift
  • beräkning av förbehållsbelopp.

Du kan även överklaga beslut om hemtjänstavgift till förvaltningsrätten.

Senast ändrad: 2019-01-08 11:12