Lämna synpunkter på vård och omsorg

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Du kan välja att vara anonym om du vill. Tänk dock på att vi inte kan återkomma till dig om du lämnar dina synpunkter anonymt.

Vilket stadsområde eller förvaltning gäller synpunkten?

_________________________________________________
Namn på verksamhet/adress (Till exempel hemtjänst, äldreboende, trygghetslarm, dagverksamhet)

_________________________________________________
Mina synpunkter

_________________________________________________
Jag önskar få svar via
#4 *
_________________________________________________
Namn

_________________________________________________
E-post

_________________________________________________
Telefonnummer

_________________________________________________
Adress

_________________________________________________
Jag accepterar att mina personuppgifter registreras och databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998:204) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och därmed att Malmö stad kan kontakta mig gällande mina synpunkter om jag lämnat mina kontaktuppgifter.
#9 *
##9

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-10 08:46