Så här överklagar du beslut

Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra en skrivelse till förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen ska lämnas in till den myndighetsenhet som du tillhör, det vill säga stadsområde.

I skrivelsen ska du ange:
- ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer
- vem som fattat beslutet
- datum för beslut
- varför du anser att beslutet är oriktigt
- vilken ändring av beslutet du vill ha.

Glöm inte att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till stadsområdesförvaltningen inom 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Du kan få hjälp med att göra en överklagan av din handläggare i ditt stadsområde. På beslutsmeddelandet finns uppgifter om vem som handlagt ditt ärende och datum för beslutet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-10 08:47