Stöd till personer med funktionsnedsättning

Tea Daglig verksamhet, två personer gungar

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. På dessa sidor kan du läsa om hur Malmö stad kan hjälpa dig i form av olika stödinsatser och boende men också få tips för en aktiv fritid.

Stöd enligt LSS

Inom ramen för "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" finns det möjlighet att söka insatser.  Till exempel boende, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse och stödfamilj.
Ansökan görs hos biståndshandläggaren.

Tillgänglighetsguide

I tillgänglighetsguiden får du en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler i Malmö. Och  en förteckning av parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.
Ladda ned tillgänglighetsguiden, eller hämta gratis i stadshusets reception (August Palms plats 1).

Senast ändrad: 2018-10-16 15:42