Dagverksamhet

Dagverksamheten kan bryta ensamhet och isolering. Den ger stöd i att upprätthålla dina psykiska och fysiska förmågor. Och den kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

Dagverksamhet är ofta särskilt inriktat för dig som drabbats av demenssjukdom. Men det finns även dagverksamheter för andra målgrupper.

Ansökan

Du ansöker om dagverksamhet hos biståndshandläggaren.
Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Det bestäms med stöd av socialtjänstlagen och kallas bistånd.

Kostnad

Du betalar en avgift för att delta i dagverksamhet samt avgift för måltider.

Daglig Verksamhet

Här finns information om Daglig Verksamhet enligt LSS för personer med funktionsnedsättning.

Dagverksamhet för äldre

Här finner du information om dagverksamheter för äldre.

Senast ändrad: 2018-05-30 10:53