Dagrehabilitering för vuxna personer som drabbats av hjärnskada

Rehabgruppen Fenix vänder sig till dig med förvärvad eller av sjukdom orsakad hjärnskada som inte är av progredierande art. Du behöver remiss från din läkare för rehabilitering hos oss.

Rehabgruppen Fenix är en dagrehabilitering som drivs av Malmö Stad, i nära samarbete med Skånes Universitetssjukhus och primärvården.

Vi arbetar utifrån individanpassade mål för att förbättra funktion, men framförallt förmåga till aktivitet och delaktighet i samhället. Träningen sker främst i Rehabgruppen Fenix lokaler, men även i vardaglig miljö. Ambitionen är att erbjuda dig verktyg för att själv kunna påverka livet och din hälsa. Som en del i detta hjälper vi till att hitta eller återuppta en passande fysisk och/eller social aktivitet utanför Rehabgruppen Fenix. Vi erbjuder även information och samtal om risk- och friskfaktorer. Dina närstående välkomnas att delta i alla delar av rehabiliteringsprocessen.

Teamet består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, socialsekreterare och undersköterska.

För att få komma till vår dagrehabilitering behöver du en remiss från din läkare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-08 10:26