Dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom

Bild: Colourbox.com

Dagverksamheten Club Cefalon vänder sig till dig som har en diagnostiserad demenssjukdom och är under 66 år vid inskrivningstillfället.

För att få börja på vår dagverksamhet måste du ha en remiss från din läkare eller sjuksköterska samt vara i behov av och kunna tillgodogöra dig stimulans i form av sociala aktiviteter. Vi ser gärna att du hälsar på oss några gånger först för att bilda dig en uppfattning om vår verksamhet.
 
På Club Cefalon erbjuds du möjlighet till en meningsfull sysselsättning, utifrån dina intressen och förutsättningar. Vår förhoppning är att du ska kunna bevara dina förmågor genom att delta i vardagsaktiviteter, få social stimulans samt uppleva lustfyllda aktiviteter. Du får också träffa andra som är i liknande situation.

Club Cefalons verksamhet drivs i nära samarbete med Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö.

Träffpunkt - öppen verksamhet

På fredagar har vi öppen verksamhet, en träffpunkt, för yngre demenssjuka personer och deras närstående. För att besöka den krävs ingen remiss.

Närstående ska alltid känna sig välkomna att kontakta oss!

Senast ändrad: 2019-01-02 10:41