Hjälp till äldre döva/dövblinda

Om du är döv/dövblind kan du få stöd med teckenspråkig äldrevägledare och/eller teckenspråkig hemtjänst.

Äldrevägledare för teckenspråkiga

Äldrevägledaren länken mellan dig som döv/dövblind äldre och dem som du behöver komma i kontakt med inom kommun och region.
Vi är ditt stöd i vardagen och hjälper till med:

  • information om stöd och service
  • externa kontakter
  • att uppsöka och stödja och  äldre och anhöriga

Hemtjänst för teckenspråkiga

Är du döv eller dövblind kan du ansöka om teckenspråkig hemtjänst, då får du en egen kontaktperson som talar teckenspråk. Tillsammans med din kontaktperson gör ni upp en plan för hur du vill att din hemtjänst ska bli utförd.
Läs mer och hemtjänst för teckenspråkiga>>

Ansökan

Ansökan om teckenspråkig hemtjänst gör du hos biståndshandläggaren.

Senast ändrad: 2018-03-15 09:18