Hjälp till synskadade

Bor du i Malmö kan du ta del av syninstruktörernas service. Syninstruktörerna arbetar kommunövergripande och ger stöd och service till personer som har en synnedsättning.

Det krävs inget biståndsbeslut för att komma i kontakt med
oss, allt som behövs är ett samtal eller mail.

Vi delar inte ut några hjälpmedel men kan vara ett stöd i
att hitta lämpliga hjälpmedel som finns att köpa i handeln.

Vi gör hembesök och all vår service är kostnadsfri.

Syninstruktörerna

  • Hjälper till att hitta lämpliga hjälpmedel till hemmet.
  • Kan ge stöd vid besök på ögonmottagningen, synenheten, och bibliotekets talboksavdelning.
  • Informerar om samhällsservice, kurser, föreningar och aktiviteter.
  • Tränar orientering inomhus och i närmiljön.
  • Motiverar till rehabilitering.

Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Syn-, hörsel- och dövverksamheten tillhör Region Skåne. De svarar för pedagogiska, sociala, psykologiska och tekniska insatser till personer i alla åldrar med synnedsättning, hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet samt tinnitus.

Senast ändrad: 2019-01-04 14:22