Hjälp till synskadade

Om du är synskadad och bor i Malmö stad så kan du ta del av syninstruktörernas service. Du bestämmer själv om du vill ha hjälp och vilken hjälp du vill ha. Inget biståndsbeslut krävs. Allt som behövs är ett samtal.

Syninstruktörerna

  • Motiverar till rehabilitering
  • Följer med och hjälper dig vid besök på ögonmottagning, syncentral och bibliotekets talboksavdelning
  • Hjälper till att hitta lämpliga hjälpmedel till ditt hem
  • Monterar hjälpmedel och lär dig att använda dem
  • Tränar förflyttning inom- och utomhus
  • Informerar om kurser och föreningar för synskadade
  • Följer med till färdtjänsten och hjälper dig med ansökan
  • Stödjer den synskadade i att träffa andra synskadade för att kunna utbyta erfarenheter med dem

Vi gör hembesök och all vår service är kostnadsfri.

Våra tjänster är öppna för alla malmöbor. Vi har två syninstruktörer som ansvarar för servicen.

Broschyr om syninstruktörerna (pdf, 108.6 kB)

Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Syn-, hörsel- och dövverksamheten tillhör Region Skåne. De svarar för pedagogiska, sociala, psykologiska och tekniska insatser till personer i alla åldrar med synnedsättning, hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet samt tinnitus.

Senast ändrad: 2018-06-08 12:24