Aktivitetskatalogen

Arbete pågår: Att skapa en lättillgänglig portal/aktivitetskatalog som vänder sig till såväl Malmöbor med psykisk ohälsa/ psykisk funktionsnedsättning som yrkesverksamma inom socialpsykiatri.

I Malmö pågår just nu ett arbete med att inventera och skapa en aktivitetskatalog över utbud och möjligheter till social samvaro, sysselsättning och arbetsrehabilitering för Malmöbor med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. Arbetet görs gemensamt av idéburen verksamhet i Malmö, funktionsstödsförvaltningen samt arbetsmarknad- och socialförvaltningen inom Malmö Stad.

Framtidsforum

I början av april anordnade funktionsstödsförvaltningen (Malmö stad) Framtidsforum. Två heldagar där personer med egen erfarenhet från psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning samt verksamheter från idéburen sektor och Malmö stad tillsammans påbörjade inventeringen. Deltagarna diskuterade också hur de tillsammans kan bidra till ökad social samvaro, fritid, sysselsättning och integrering i samhället för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning psykisk.

Läs mer

Presentation från Framtidsforum (powerpoint, 912.3 kB) (PPT)

Inventering - Samverkan med idéburen sektor (pdf, 137.3 kB)

Inspiration från Göteborg stad:
Aktivitetskatalogen.se och PPT-presentation (pdf, 906.1 kB)

Senast ändrad: 2018-10-04 10:59