Medborgarinflytande socialpsykiatri

Dialogforum

Om du bor i Malmö och har, eller önskar, stöd relaterat till psykisk ohälsa är du välkommen att träffa oss och berätta vad du vill ha för stöd i framtiden. Vad fungerar bra? Vad kan bli bättre? Har du förslag på hur?

Mer om Dialogforum våren 2019

Vid frågor om Dialogforum

Bengt Nilsson, 040-34 37 22, bengt.x.nilsson@malmo.se

Pernilla Lemvall, 040-34 71 66, pernilla.lemvall@malmo.se

Senast ändrad: 2019-02-19 10:24