Medborgarinflytande socialpsykiatri

Dialogforum

Om du bor i Malmö och har, eller önskar, stöd relaterat till psykisk ohälsa är du välkommen att träffa oss och berätta vad du vill ha för stöd i framtiden. Vad fungerar bra? Vad kan bli bättre? Har du förslag på hur?

Mer om Dialigforum

Dialogforum för psykisk hälsa hösten 2018 (pdf, 136.8 kB)
Dialogforum för psykisk hälsa - special: Världsdagen för psykisk hälsa (pdf, 400.6 kB)

Vid frågor om Dialogforum

Bengt Nilsson, 040-34 37 22, bengt.x.nilsson@malmo.se

Pernilla Lemvall, 040-34 71 66, pernilla.lemvall@malmo.se

Senast ändrad: 2018-12-17 12:39