Patient-, brukar- och anhörigföreningar

Om du känner ett behov eller vill träffa andra människor som har liknande erfarenheter som dig själv, kan du kontakta olika patient-, brukar och anhörigföreningar.

Lokalt Forum
Ett nätverk med ett antal patient-, brukar och anhörigföreningar i Malmö.
Nätverket arbetar med att motverka nedvärdering och utanförskap för personer med psykisk ohälsa. Fokus ligger även på rätten för ökat medbestämmande över sin egen vård och rehabilitering.

Mer information om Lokalt Forum finns i deras folder som du kan läsa här. (pdf, 745 kB)

Nedan finns ett antal länkar till olika patient-, brukar och anhörigföreningar.

Hjärnkoll

Arbetet i Skåne är en del av den rikstäckande kampanjen Hjärnkoll som drivs av Handisam — myndigheten för handikappolitisk samordning och Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH. Läs mer om kampanjen.

Senast ändrad: 2017-07-13 12:28