Lokalt Forum

Ett antal olika organisationer har startat ett forum i Malmö. De arbetar för att driva frågor om hur tillvaron för personer med psykisk ohälsa kan förbättras.

Lokalt Forum vill motverka nedvärdering och utanförskap för personer med psykisk ohälsa. Fokus ligger även på rätten för ökat medbestämmande över sin egen vård och rehabilitering. Syftet är att öka utbytet av erfarenhet och kunskap mellan organisationer. Att fånga politikernas intresse för människor med psykisk ohälsa är av stort intresse.

Lokalt Forum är intresserade av att bjuda in fler organisationer till sina träffar. Förståelse för varandras olikheter och ömsesidig respekt är viktiga ledord. Erfarenheter och värderingar gör att det blickas framåt mot det friska.

Senast ändrad: 2018-07-12 13:07