Världsdagen för psykisk hälsa 2019

Förberedelserna inför Världsdagen för psykisk hälsa 2019 är redan igång. Som alltid är det den 10 oktober som gäller - och som vanligt väntar dig en dag att uppleva, lära, lyssna, fråga, tycka till och inspireras.

Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö är en temadag för alla Malmöbor, men särskilt för dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som närstående eller möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete. Föreläsningarna och utställningarna är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig i förväg.

I samband med Världsdagen anordnas också Friskvårdsloppet, ett arrangemang i regi av Friskvårdsklubben. (Läs mer längre ner på sidan.)

Tid och plats

Torsdagen den 10 oktober
Malmö universitet, Gäddan, Citadellsvägen 7

Hitta hit

Friskvårdsloppet

I samband med Världsdagen för psykisk hälsa arrangerar Friskvårdsklubben i Malmö Friskvårdsloppet. Mer information kommer ...

Friskvårdsklubbens hemsida www.fvkmalmo.se
Facebook: fvkmalmo

Tecknade seriefigurer, en ung kvinna och en medelålders man.

Om Världsdagen
för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av "World Federation for Mental Health" 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Arrangör för Världsdagen i Malmö

I Malmö arrangeras Världsdagen av Lokalt Forum i samarbete med Malmö stad, Malmöpsykiatrin, Primärvården, Integrerad Närsjukvård INM och Malmö universitet.

Lokalt Forum Malmö är ett lokalt nätverk med patient-, brukar- och anhörigföreningar och ingår i Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Senast ändrad: 2019-02-08 17:00