Världsdagen för psykisk hälsa

Onsdagen den 10 oktober 2018 är det dags för Malmös årliga arrangemang för att uppmärksamma Världsdagen för psykisk hälsa.

Världsdagen för psykisk hälsa är en temadag för alla Malmöbor, men särskilt för dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som närstående eller möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

Likt förra året hålls evenamget på Malmö universitet, byggnad Gäddan, Citadellsvägen 7.  Föreläsningarna och utställningarna är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig i förväg. I samband med Världsdagen anordnas Friskvårdsloppet, ett arrangemang i regi av Friskvårdsklubben. 

Mer information om temadagen och Friskvårdsloppet kommer att publiceras på denna sida, men lägg redan nu den 10 oktober på minnet som en dag att uppleva, lära, lyssna, fråga, tycka till och inspireras.

Om Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsainfaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av "World Federation for Mental Health" 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Tecknade seriefigurer, en ung kvinna och en medelålders man.

Arrangör för Världsdagen
i Malmö

I Malmö arrangeras Världsdagen av Lokalt Forum i samarbete med Malmö stad, Malmöpsykiatrin, Primärvården, Integrerad Närsjukvård INM och Malmö universitet.

Lokalt Forum Malmö är ett lokalt nätverk med patient-, brukar- och anhörigföreningar och ingår i Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-11 12:46