Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Malmö stad erbjuder personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar personligt stöd. Att få ihop vardagen på ett bra sätt kan vara en utmaning och därför erbjuds stöd av olika slag.

Under ser du vilka former av stöd och hjälp Malmö stad bland annat kan bidra med.

Boendestöd

Om du har en psykisk funktionsnedsättning, och har fyllt 18 år, kan du ansöka om boendestöd. Det kan till exempel handla om praktiska saker i hemmet, gå ut och göra ärenden, delta i fritidsaktivitet eller samtal.

Ansök om boendestöd

Sysselsättning

Malmö stads verksamhet Handkraft erbjuder arbetsinriktad verksamhet till personer med psykisk ohälsa. Handkraft ger dig möjlighet att höja din funktionsnivå, att ta ansvar och att klara av olika situationer, såväl arbetsmässiga som sociala.

Handkraft

Arbetsrelaterat stöd

Med rätt stöd går det att hitta ett lönearbete även om du har en psykisk funktionsnedsättning. IPS innebär förenklat att du får hjälp att hitta ett arbete och får sedan stöd och träning direkt på arbetsplatsen.

IPS metoden - arbetsrelaterat stöd

Anhörigstöd

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom eller missbruk behöver stöd? För att klara av att göra det är det viktigt att ibland själv få stöd.

Anhörigstöd i Malmö stad

Samlarteamet

Samlarteamet erbjuder stöd till dig som upplever att samlandet har blivit ett problem i vardagen. Samlarteamet består av fyra personer. Arbetet baseras på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). I teamet ingår även en KBT-terapeut från Integrerad Närsjukvård Malmö (INM) som handledare.

Samlarteamet

ACT-teamet

ACT-teamet kan vara till hjälp för dig som har en långvarig psykossjukdom eller svår bipolär sjukdom och som även har svårigheter med till exempel missbruk, hemlöshet eller funktionsnedsättning.

ACT-teamet

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-07 16:56