Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Malmö stad erbjuder personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar personligt stöd. Att få ihop vardagen på ett bra sätt kan vara en utmaning och därför erbjuds stöd av olika slag.

Under ser du vilka former av stöd och hjälp Malmö stad bland annat kan bidra med.

ACT-teamet

ACT-teamet kan vara till hjälp för dig som har en långvarig psykossjukdom eller svår bipolär sjukdom och som även har svårigheter med till exempel missbruk, hemlöshet eller funktionsnedsättning.
ACT-teamet 

Anhörigstöd

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, missbruk eller hög ålder behöver stöd? För att klara det är det viktigt att du kan få stöd.
Anhörigstöd i Malmö stad

Arbetsrelaterat stöd, IPS

IPS innebär att du får hjälp att hitta ett arbete som kan passa dig och att du får och stöd och träning på arbetsplatsen. IPS-stöd erbjuds i ett av teamen på Drottninggatans psykosmottagning och i läke- medelsteamet på Beroendecentrums mottagning på Rådmansgatan.
IPS metoden - arbetsrelaterat stöd

Boende enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om särskilt stöd och service

För dig med allvarlig psykisk ohälsa och/ eller samtidigt missbruk och med ett omfattande behov av stöd i din livssituation finns det olika boendeformer att tillgå. Behovet utredes och beslutas av en biståndshandläggare.
Boende för personer med funktionsnedsättning

Boendestöd

Om du har en psykisk funktionsnedsättning, och har fyllt 18 år, kan du ansöka om boendestöd. Det kan till exempel handla om du får stöd med praktiska saker i hemmet, gå ut och göra ärenden, delta i fritidsaktivitet eller samtal. Behovet utredes och beslutas av en biståndshandläggare. Ansök om boendestöd

Kontaktperson

Kontaktperson är ett stöd för att bryta social isolering, komma ut på aktiviteter eller upprätta/upprätthålla ett nätverk, delta vid myndighetskontakter etcetera. Behovet utredes och beslutas av en biståndshandläggare.
Kontaktperson

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats som kan underlätta för dig med funktionsnedsättning i din kontakt med andra och att delta i samhällslivet. Syftet är att bryta isolering. Behovet utredes och beslutas av en biståndshandläggare.
Ledsagarservice

Mötesplatser

Aktivitetshuset är en öppen mötesplats för dig som är över 18 år och som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver en meningsfull, sammanhangsskapande och trygg vardag.
Aktivitetshuset

Vänkretsen är en öppen mötesplats för social samvaro och gemenskap som arbetar för psykisk hälsa. Aktiviteter och innehåll anpassas efter besökarnas idéer och önskemål.
Vänkretsen

Personligt ombud

Personligt ombud verkar tillsammans med dig för att du ska få tillgång vård, stöd och service utifrån dina egna önskemål samt behov och lagliga rättigheter. Om du behöver mer hjälp eller inte är nöjd med hur hjälpen fungerar kan ett personligt ombud stötta dig i att förändra detta.
Personligt ombud

Samlarteamet

Samlarteamet erbjuder stöd till dig som upplever att samlandet har blivit ett problem i vardagen. Arbetet baseras på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). I teamet ingår även en KBT-terapeut från Integrerad Närpsykiatri Malmö (INM) som handledare. Behovet utredes och beslutas av en biståndshandläggare.
Samlarteamet

Socialpsykiatriska teamet

Socialpsykiatriska teamet vänder sig både till dig med psykisk ohälsa och till dig som möter personer med psykisk ohälsa som vän/anhörig eller i ditt arbete. Teamet kan hjälpa dig med psykisk ohälsa att kartlägga dina behov och hjälpa till i kontakter med socialtjänst och sjukvård. De kan också hjälpa dig hitta rätt personer för att du ska kunna ansöka om stöd. Teamet är en samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) och funktionsstödsförvaltningen (FSF).
Socialpsykiatriska teamet (pdf, 510 kB) (pdf)

Sysselsättning, Handkraft

Handkraft erbjuder arbetsliknande verksamheter för dig med psykisk ohälsa som är mellan 18 och 65 år som vill komma igång med, eller gå vidare, i din återhämtning. Om du är intresserad av en plats på Handkraft ring eller maila, 040-34 27 70, handkraft@malmo.se
Handkraft

Att ansöka om stöd

Vissa av insatserna ovan är behovsprovade.
Det betyder att du måste ansöka om insatsen.
Du kan själv ansöka.
Ansökan kan också göras av god man, förvaltare eller fullmaktshavare.

Du ansöker om insatserna hos biståndshandläggarna i FSF i Malmö stad. Du kan kontakta biståndshandläggarna via telefon eller genom att fylla i en ansökningsblankett (se nedan).

Ansökan om insatser enligt SoL

Att ansöka om insatser enligt LSS

Kontaktuppgifter till LSS biståndshandläggare


Senast ändrad: 2019-01-17 10:11