Stöd och insatser enligt LSS

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag. Det kan till exempel innebära att en person kan ha rätt till boende, personlig hjälp, sysselsättning, miljöombyte och en meningsfull fritid.

Inom LSS finns följande insatser

Annan hjälp

Inom Malmö stad finns också möjlighet att få stöd som anhörig: Anhörigstöd LSS 

Du kan även få rådgivning och annan personlig hjälp
genom Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel 

Om du känner dig osäker på vilken insats som kan passa dig, 
kontakta din biståndshandläggare för mer information.
 

Senast ändrad: 2018-11-16 16:33