Anhörigstöd LSS

Är du anhörig till en person som omfattas av LSS? På den här sidan hittar du information om vilket stöd du kan få.

Studiecirkel ”När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden”

Är du intresserad av att delta i en studiecirkel riktad till föräldrar med vuxna barn med funktionsnedsättning? 
Klicka här för mer Information (pdf, 204.8 kB) om studiecirkeln.

Se filmen om studiecirkeln "När jag inte längre är med"

Anhörigträffar för föräldrar
till barn med autism (upp till 12 år)

Klicka här för mer Information. (pdf, 758.3 kB)

Träffar för vuxna syskon

Malmö stad anordnar träffar för syskon (över 18 år) till
personer med funktionsnedsättning. Syftet är att erbjuda tid för samtal och reflektion kring syskonrollen tillsammans med andra.
Klicka här för mer information (pdf, 613 kB) 

I Malmö stad finns en anhörigkonsulent som arbetar specifikt med att utveckla stödet för anhöriga till personer som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Anhöriggrupper

Är du förälder, syskon (över 18 år) eller på annat sätt anhörig till en person med funktionsnedsättning? I så fall är du kanske intresserad av att delta i en anhöriggrupp och möta andra i samma situation. Anhöriggruppens samtalsteman bestäms i samråd med gruppdeltagarna innan gruppen startar. Exempel på samtalsteman kan vara:

  • Samhällets stöd
  • Vikten av att ta hand om sig själv som anhörig
  • Inbjuden gäst kommer för information och dialog

Läs mer om anhörigstöd

Socialstyrelsens information om anhörigstöd
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Visste du att …
... det är lagstadgat i socialtjänstlagen att anhöriga som hjälper en närstående har rätt till stöd för egen del.

Barn som anhöriga

Barn under 18 år har inget formellt eller juridiskt ansvar för syskon eller föräldrar och omfattas därför inte av bestämmelsen i lagen. Är du under 18 år och hjälper dina föräldrar eller syskon men inte vet var du ska vända dig med dina frågor kan anhörigkonsulenten hjälpa dig till rätt kontakt.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att vara med i en grupp med andra anhöriga som befinner sig i en liknande livssituation som du? I så fall kan du anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Grupper startas när tillräckligt många har anmält intresse. Anhörigkonsulenten kontaktar dig inom tio arbetsdagar.

Jag är intresserad av att delta i en anhöriggrupp LSS:


Stöd och insatser enligt LSS

Inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) finns det möjlighet att söka insatser.  Till exempel boende, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse och stödfamilj.

Stöd och insatser enligt LSS

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-03-06 14:14