Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet är en insats för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Malmö stad erbjuder daglig verksamhet på mer än 40 olika enheter. Innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag.

Du kan också ansöka om daglig verksamhet hos biståndshandläggare.

Det finns ett stort utbud av olika dagliga verksamheter. Innehållet kan till exempel bestå av teater, media, film, serviceuppgifter, caféverksamhet, trädgårdsarbete eller sinnesstimulering.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd har rätt till daglig verksamhet. Även de personer som har stora och bestående, begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder kan få daglig verksamhet.

Mer om stöd och insatser för dig som har en funktionsnedsättning

Ersättning

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och ska inte uppfattas som en anställningsform, det vill säga ett avlönat arbete. Deltagarna inom daglig verksamhet har sin försörjning tryggad på annat sätt, oftast via olika typer av ersättningar via Försäkringskassan.

 

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättningen betalas ut till personer som har daglig verksamhet. Den är åtta kronor per timme och ska inte förväxlas med lön.

Information om daglig verksamhet på fler språk

Senast ändrad: 2019-02-19 22:50