Daglig verksamhet enligt LSS

Tea Daglig Verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Foto: Sanna Dolck

Meningsfull sysselsättning och att ingå i en gemenskap är viktigt för de allra flesta. Vissa människor har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Då krävs en sysselsättning som är anpassad efter personens intressen och behov.

De Malmöbor som deltar i daglig verksamhet har olika intressen och önskemål. Därför finns det ett stort utbud av aktiviteter. Innehållet i daglig verksamhet kan till exempel bestå av skapande aktiviteter, teater, media och film. Andra aktiviteter som är tänkbara är serviceuppgifter, caféverksamhet, trädgårdsarbete eller sinnesstimulering.

Daglig Verksamhet är en rättighet enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Vad är daglig verksamhet?

Malmö stad erbjuder daglig verksamhet på mer än 40 olika enheter. Innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag.

Vem kan få daglig verksamhet?

Personer inom LSS personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Hit hör den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Men även den som har stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.  

Sök daglig verksamhet

Ansök om daglig verksamhet hos biståndshandläggaren på funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. Det går bra att ringa Malmö stads växel.

Ersättning

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och ska inte uppfattas som en anställningsform, det vill säga ett avlönat arbete. Deltagarna inom daglig verksamhet har sin försörjning tryggad på annat sätt, oftast via olika typer av ersättning via Försäkringskassan.

 • Aktivitetsersättning
  Utbetalas av Försäkringskassan och är ett stöd för personer som är unga och som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller någon annan funktionsnedsättning. 

 • Sjukersättning
  Sjukersättning är en ersättning för personer som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

 • Försörjningsstöd
  Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd söks av den enskilde hos Individ- och familjeomsorgen. Läs vidare om försörjningsstöd

 • Habiliteringsersättning
  Habiliteringsersättningen betalas ut till personer som har daglig verksamhet. Den är åtta kronor per timme och ska inte förväxlas med lön.

Här kan du hämta information om på flera olika språk

Om daglig verksamhet på arabiska (pdf, 482.7 kB)
Om daglig verksamhet på persiska (pdf, 477.3 kB)
Om daglig verksamhet på engelska (pdf, 91.2 kB)
Om daglig verksamhet på spanska (pdf, 685.3 kB)
Om daglig verksamhet på serbokroatiska (pdf, 685 kB)
Om daglig verksamhet på somaliska (pdf, 660.4 kB)

Senast ändrad: 2018-05-31 11:29