Serviceteam

Serviceteamen utför uppgifter på olika arbetsplatser som samarbetar med Malmö stad. Personerna i serviceteamen har sysselsättning genom daglig verksamhet.

Vad är ett serviceteam?
Ett serviceteam består av allt från en till flera personer som utför uppgifter på arbetsplatsen. Personerna i teamet deltar i daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och har stöd av daglig verksamhets handledare efter behov. Läs mer om daglig verksamhet

Daglig verksamhets serviceteam ersätter inte kommersiella tjänster. Det ska istället ses som en resurs som ger både praktiska och mänskliga fördelar för arbetsplatsen och för de brukare som har insatsen daglig verksamhet.

Serviceteam kan ta hand om "runtomkringuppgifter", sådant som alla på
arbetsplatsen ansvarar för men som sällan bilr gjorda. Det kan till
exempel handla om uppgifter i utomhusmiljön, köket eller om återvinning.

Varför anlita Serviceteam?
Sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet. Att utföra en uppgift som någon annan har nytta av, är viktigt för de flesta.

Alla människor har arbetsförmåga om utmaningen är lagom stor. Serviceteam gör det möjligt för personer i daglig verksamhet att utvecklas och delta i den gemenskap som arbetslivet kan erbjuda.

Genom att samarbeta med daglig verksamhet medverkar arbetsplatsen aktivt till att utveckla staden och förbättra livsvillkoren för Malmöborna.

Daglig verksamhet  erbjuder regelbundet behovsanpassat stöd till sina samarbetspartners.

Överenskommelse
Daglig verksamhets arbetskonsulenter gör tillsammans med arbetsplatsen en bedömning av lämpliga uppgifter. Arbetskonsulenten matchar uppdraget mot personerna i våra serviceteam.

Under introduktionen ges stöd och anpassning av kvalificerade medarbetare från daglig verksamhet. De gör sedan regelbundna besök för att säkerställa att rätt stöd ges både till arbetsgivare, kontaktperson och personerna i serviceteamen.

Exempel på vad en överenskommelse om samarbete kan innehålla:

  • Vilka arbetsuppgifter som ska utföras och på vilka tider.
  • Att det finns en kontaktperson hos er som är insatt i  överenskommelsen.
  • Att inga ekonomiska krav ställs på  som samarbetspartnern
  • Personer med daglig verksamhet är försäkrade av Malmö stad.

Har din arbetsplats behov av tjänster som du tror att våra serviceteam skulle kunna hjälpa till med? Kontakta arbetskonsulenter i daglig verksamhet, på e-post: arbetskonsulenterna@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-30 11:50