Miljöombyte, avlastning och rekreation LSS

Att komma bort från vardagen behöver vi alla då och då. För barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning och bor hemma finns inom Malmö stad olika stödinsatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du får miljöombyte och avkoppling samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Vem kan få dessa insatser?
För att få rätt till dessa insatser ska du tillhöra någon av de här grupperna:

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. (Personkrets 1)
 
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.(Personkrets 2)

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.(Personkrets 3)  

Hur söker jag?

Du söker insatserna hos biståndshandläggaren. Det går bra att ringa Malmö stads växel.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-11 11:33