Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till hjälp av personlig assistent. Det är ett personligt utformat stöd som hjälper dig att klara dina grundläggande behov i vardagen.

Med grundläggande behov menas hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera.

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du biståndshandläggaren i funktionsstödsförvaltningen. 
Länk: klicka här för kontaktuppgifter till biståndshandläggare, LSS

Personlig assistans i Malmö stad

Malmö stad har lång erfarenhet av att arbeta med personlig assistans och arbetet bedrivs i nära samarbete med andra delar av kommunen som sjuksköterskor, handläggare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Assistensverksamheten hjälper även till med juridiska frågor och kontakter med Försäkringskassan, biståndshandläggare och gode män.

Malmö stad utgår från LSS-planen i sitt arbete. Den betonar självbestämmande, delaktighet och kontinuitet. Uppdraget utformas alltid utifrån brukarens önskemål och behov. Målet är att assistansen ska bli så personligt anpassad som möjligt.

Verksamheten bedrivs utan vinstintresse.

Senast ändrad: 2018-09-10 10:51