Malmönyckeln

Malmönyckeln ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att ta del av många olika fritidsaktiviteter i Malmö. Personer som har Malmönyckeln-kortet kan ta med sig en stödperson utan extra kostnad och väljer själv vem hen vill ha som stödperson vid det aktuella tillfället.

Utbudet är brett; konserter, teater, fotboll, trav, bad och gym är några av aktiviteterna som erbjuds liksom studiecirklar/föreläsningar från olika studieförbund.

Sammanställning över alla aktörer i Malmönyckeln (pdf, 122.7 kB)

Vem kan få Malmönyckeln?

Du som har en insats enligt LSS i Malmö och är folkbokförd i Malmö kan ansöka om att få Malmönyckeln.

Senast ändrad: 2018-10-04 11:22