Stöd i arbete för dig med psykisk funktionsnedsättning

I Malmö stad använder vi IPS-metoden för att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning ut i arbete. Här kan du läsa mer om IPS och vad det innebär.

IPS står för Individual Placement and Support och har visat sig vara ett mycket bra sätt att få och behålla ett arbete.

Innehåll på sidan:

IPS i Malmö riktar sig till dig som…

 • Har viljan att arbeta/studera nu
 • Är skriven och bor i Malmö
 • Är mellan 18-65 år
 • Har en etablerad kontakt med Vuxenpsykiatrin.
 • Kan tillgodogöra sig IPS
 • Inte har några andra arbetsmarknadsåtgärder

Ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att en person ska vara aktuell för IPS-insatsen.

Vad innebär IPS?

 • IPS-metoden innebär förenklat att personen får stöd i att hitta ett arbete och sedan får stöd och träning direkt på arbetsplatsen.
 • Under processen har personen stöd av en arbetsspecialist. Vi utgår från personens intressen, styrkor, kompetens och önskemål när vi tillsammans med personen letar upp en lämplig arbetsplats. Det är viktigt att matchningen är rätt.
 • Vi stöttar personen i kontakten med arbetsgivare, myndigheter och andra berörda parter. Personen leder processen och fattar besluten.
 • Stödet innebär att vi rör oss mycket ute i samhället tillsammans med personen. Vi besöker möjliga arbetsgivare och arbetsplatser för att ta reda på vad som är rätt matchning för personen och vilket stöd som personen kan tänkas behöva på en arbetsplats.

Stödet på arbetsplatsen

Att få stöd på arbetsplatsen kan bland annat innebära följande:

 • Att arbetsspecialisten ger information och stöd till arbetsgivaren och kollegor om den psykiska funktionsnedsättningen och behovet av anpassningar.
 • Att arbetsspecialisten eller en handledare på arbetsplatsen stöttar personen vid utförandet av arbetsuppgifter.
 • Tydliga arbetsinstruktioner, att tempot i arbetet minskas, att arbetsuppgifterna görs enklare. Att personen får möjlighet till flexibla raster och minskad arbetstid.
 • Att personen får stöd i att hantera olika sociala situationer på arbetsplatsen.

Stödet är individuellt och utifrån personens förutsättningar och behov.

IPS-metoden bygger på åtta principer

 1. Målet är ett arbete/att studera
 2. Personen har en vilja att arbeta
 3. Personens önskemål, intressen och val är viktiga
 4. Vi samarbetar med vuxenpsykiatrin, kommunens socialpsykiatri, kontaktnätet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 5. I ett tidigt skede tar vi reda på hur personens ekonomi påverkas av ett arbete/studier
 6. Arbetssökandet börjar tidigt
 7. Tillgång till kontinuerligt stöd som inte är tidsbegränsat
 8. Systematiskt arbete med arbetsgivarkontakter.

Kontakt IPS-teamet

Är du intresserad och vill veta mer, mejla gärna dina frågor till: ips@malmo.se
Du kan också ringa IPS-teamet på 040-345973

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 10:08