Omvärld och Näringsliv

Sedan 1 december 2020 består Omvärld och näringsliv av fem enheter. Här ser du enheterna samt kontaktpersoner för olika arbetsområden. Vissa arbetsområden kan ha ny kontaktperson men vi är alla redo att hjälpa, så tveka inte att höra av dig!

Näringslivsdirektör

Micael Nord, 0702-15 44 32, micael.nord@malmo.se

Innovation och utveckling

Enhetschef
Gunnar Bergström (tf), 0728-87 76 75, gunnar.bergstrom@malmo.se

Näringslivsutveckling
Lena Persson, 0709-72 49 53, lena.persson22@malmo.se

Strategiska arbetsmarknadsfrågor
Siham Nasrou, 0728-88 19 15, siham.nasrou@malmo.se

Civilsamhälle och idéburen sektor
Tom Roodro, 0729-69 49 41, tom.roodro@malmo.se

Kompetensförsörjning
Fadi Bakarat, 0737-09 53 81, fadi.barakat@malmo.se

Branschutveckling besöksnäring
Christopher Johansson, 0709-34 22 28, christopher.johansson@malmo.se

Branschutveckling kulturella och kreativa näringar
Caroline B. Le Bongoat, 0709-34 14 01, caroline.lebongoat@malmo.se

Marknad och attraktivitet

Enhetschef
Anna Wittgren, 0709-34 22 09, anna.wittgren@malmo.se

Marknadskommunikation
Eva Eilstrup, 0708-22 41 00, eva.eilstrup@malmo.se
Fredrik Wallin, 0734-04 16 85, fredrik.wallin@malmo.se

Meet Malmö
Liselotte Ehn, 0702-05 97 60, liselotte.ehn@malmo.se

Besöksnäringsfrågor
Karin Tingstedt, 0708- 63 30 83, karin.tingstedt@malmo.se

Studentfrågor
Zeynep Erdal, 0709-36 01 93, zeynep.erdal@malmo.se

Samhällsplanering och etablering

Enhetschef
Gunnar Blomé, 0708-29 46 62, gunnar.blome@malmo.se

Samhällsplanering och stadsutveckling
Joakim Iveroth, 0732-44 17 22, joakim.iveroth@malmo.se
Maria Bredin, 0733-58 45 67, maria.bredin@malmo.se

Etableringar och investeringar
Louise Svensson, 0706-92 35 35, louise.svensson@malmo.se
Stefan Månsson, 0709-99 39 94, stefan.m.mansson@malmo.se

Bostadsförsörjning
Magnus Persson, 0709-35 44 23, magnus.persson@malmo.se

Migrations- och flyktingfrågor
Sandra Lundberg, 0723-70 98 67, sandra.lundberg@malmo.se

Externa relationer och samordning

Enhetschef
Ola Yndeheim, 0731-46 53 15, ola.yndeheim@malmo.se

Malmö Convention Bureau
Johan Menso, 0709-49 48 54, johan.menso@malmo.se

EU-samordning, Europeiska och internationella samarbeten
Ola Nord, 0032-25 14 14 10, ola.nord@malmo.se
Ulrika Lagergren, 0708-92 62 25, ulrika.lagergren@malmo.se

Analys och verksamhetsplanering
Sara Bergman, 0733- 01 12 11, sara.bergman@malmo.se
Camilla Ekberg, 0709-34 22 14, camilla.ekberg@malmo.se

Lokala, regionala och gränsregionala samarbeten
Kenneth Ekberg, 0708-71 16 68, kenneth.ekberg@malmo.se
Linda Börjesson Katz, 072-237 57 39, linda.borjessonkatz@malmo.se
Kristina Olsson, 0707-54 10 37, kristina.ohlsson@malmo.se

Program för strategisk omvärldsarbete och nationell intressebevakning
Kenneth Ekberg, 0708-71 16 68, kenneth.ekberg@malmo.se
Emmy Harlid Westholm, 0738-51 83 03, emmy.harlidwestholm@malmo.se

Säkerhet och beredskap

Enhetschef
Ulf Nilsson, 0708-69 82 94, ulf.nilsson@malmo.se

Krisberedskap och civilt förvar
Lina Ringberg, 0708-70 56 39, lina.ringberg@malmo.se

Informationssäkerhet
Bo-Göran Andersson, 0723-86 43 27, bo-goran.andersson@malmo.se
Anton Wikman, 0721-81 40 89, anton.wikman@malmo.se

Evenemangssäkerhet
Magnus Fjällström, 0703-29 28 06, magnus.fjallstrom@malmo.se

Säkerhets- och personskydd
Annika Arkenheim, 0708-51 84 24, annika.arkenheim@malmo.se

Skadeförebyggande
Mikael Paul Winblad, 0709-34 15 68, mikael.winblad@malmo.se