Vi tar emot personer över 18 år som har problem med droger, tabletter, alkohol eller överdrivet spelande om pengar. Du som är anhörig till någon med missbruk och bosatt i Malmö är också välkommen att ta kontakt.
Telefon: 040-34 91 90 • E-post: oppenvardshuset@malmo.se • Besöksadress: Stora Nygatan 55

Telefon och drop-in: Måndag–fredag klockan 09.00–15.00.
Bokade besök: Måndag–fredag klockan 08.00–16.00.
Lunchstängt klockan 12.00–13.00.

Onsdagar jämna veckor har vi stängt på förmiddagar.
Öppenvårdshuset på Lindängsplan 3
Vi finns också på Lindängsplan 3 på torsdagar, klockan 13.00–15.00.

Glöm inte att boka tid innan besöket.
Du når oss på 040-34 71 00 eller 040-34 57 00.
Drop in
För dig som inte redan deltar i behandling hos oss på Öppenvårdshuset erbjuder vi möjlighet till drop in under vardagar klockan 09.00–12.00 samt 13.00–15.00.

• Jämna veckor har vi inte drop in på onsdag förmiddag.
• Det är svårast att få tid på måndagar och fredagar.


Våra behandlingsmetoder och insatser

Familjesamtal
Arbeta med hur familjerelationen påverkas av missbruket.
Friskvård
Massage, avslappnings- och andningsövningar, kostråd och råd kring sömnvanor.
Haschavvänjningsprogram
Walk and talk
Samtal under en promenad i en närliggande park.

Om du är anhörig


Det här händer på Öppenvårdshuset Gustav
Är du studie- eller yrkesverksam inom socialt arbete är du varmt välkommen att besöka oss för att få veta mer om vår verksamhet. Är du särskilt intresserad av att veta hur vi arbetar med spelberoende är du välkommen till oss på våra föreläsningar på temat "Spelberoende – upptäckt och behandling".

Mejla oss på oppenvardshuset@malmo.se för att meddela när du önskar besöka oss. Varmt välkommen!