Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism

Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism arrangeras av regeringen den 13 oktober 2021 på Malmömässan.

År 2020 var det 75 år sedan andra världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Samma år var det 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen i Stockholm och inrättandet av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Remember React

Den svenska regeringen har, med statsminister Stefan Löfvén som värd, bjudit in stats- och regeringschefer från 50 länder samt forskare och experter att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Forumet var planerat till 2020 men flyttades till 2021 på grund av coronapandemin.

Regeringens syfte med forumet

Många av de överlevande från nazisternas koncentrations- och dödsläger är i dag till åren och kommer snart inte själva kunna berätta sina vittnesmål.

I spåren av pandemin ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation.

Vid forumet kommer samtliga deltagare presentera sina konkreta åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.

Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism

Deltagare från flera länder

Bland dem som hittills tackat ja finns Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Europaparlamentets talman David Sassoli och Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić.

Dessutom har inbjudan gått ut till fyra globala techbolag: Facebook, Twitter, Google och Tiktok eftersom ett särskilt fokus ligger på att bekämpa antisemitism i sociala medier.

Regeringens program

Med ett interaktivt tillvägagångssätt och en fast förankring i det historiska kommer regeringen att fokusera på fyra teman:

  1. Hågkomst av Förintelsen
  2. Utbildning om Förintelsen
  3. Antisemitism i sociala medier
  4. Bekämpande av antisemitism och andra former av rasism i samhället i stort

Läs mer på regeringens hemsida om Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism.

Ett internationellt högnivåmöte i Malmö - vad innebär det?

Vi är väldigt stolta över att Malmö är platsen för forumet som äger rum den 13 oktober på Malmömässan.

Regeringen har valt att hålla det i Malmö på grund av Malmös vilja att bekämpa antisemitism och andra former av rasism och på grund av Malmös historia. Judar som flydde över Öresund under andra världskriget anlände till Malmö. ​Folke Bernadottes vita bussar med överlevande från koncentrationslägren togs emot i Malmö - många av dem stannade i Malmö resten av sina liv.

Malmö stad arbetar aktivt mot antisemtism och alla former av rasism och diskriminering. Forumet är en är möjighet för Malmö att visa vad vi gör på lokal nivå för att motverka antisemitism och för att värna principen om allas lika värde.

Under samlingsnamnet Öppna Malmö driver vi sedan några år en rad utbildningsinsatser och aktiviteter för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Säkerhet

Ett stort antal poliser kommer att befinna sig i Malmö för att arbeta med säkerheten kring Malmöforumet. Malmö stad samverkar med polisen och deras uppdrag är att säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt för både tillresta deltagare och för de som bor, verkar i och besöker Malmö.

Läs mer på polisen.se

Påverkan på trafiken

Polisens arbete med säkerheten kommer att innebära påverkan på trafiken i och omkring Malmö och avspärrningar kommer även att sättas upp på flera platser, vilket kommer att påverka boende och besökare i Malmö.

Polisen samverkar med bland annat Malmö stad, Skånetrafiken och andra myndigheter för att säkerställa att störningarna blir så få som möjligt samtidigt som säkerheten hålls på högsta nivå.

Håll dig uppdaterad på polisen.se/malmoforumet

Press

Pressträff 14 september
Polisen, Malmö stad och Skånetrafiken berättade om det förberedande arbetet och hur det kommer att påverka Malmöborna. Se pressträffen i efterhand