Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism

Malmös internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism arrangeras av regeringen och äger rum den 13 oktober 2021. Malmö är värdstad för forumet.

År 2020 var det 75 år sedan andra världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Samma år var det 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen i Stockholm och inrättandet av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Remember React

Den svenska regeringen har, med statsminister Stefan Löfvén som värd, bjudit in stats- och regeringschefer samt forskare och experter från 50 länder att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Forumet var planerat till 2020 men flyttades till 2021 på grund av coronapandemin.

Deltagare från flera länder

Bland dem som hittills tackat ja finns Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Europaparlamentets talman David Sassoli, Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić och Unescos generaldirektör Audrey Azoulay.

Dessutom har inbjudan gått ut till fyra globala techbolag: Facebook, Twitter, Google och Tiktok eftersom ett särskilt fokus ligger på att bekämpa antisemitism på nätet.

Syfte med forumet

Regeringens syfte med forumet är att gemensamt ta konkreta steg framåt för att stärka Förintelsens hågkomst och motverka antisemitism.

Program

Med ett interaktivt tillvägagångssätt och en fast förankring i det historiska kommer regeringen att fokusera på fyra teman:

  1. Minnet av Förintelsen
  2. Utbildning om Förintelsen
  3. Antisemitism i sociala medier
  4. Bekämpandet av antisemitism och andra former av rasism inom livets alla områden

Läs mer på regeringens hemsida om Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism.

Ett internationellt toppmöte i Malmö - vad innebär det?

Vi är väldigt stolta över att Malmö är värdstad för forumet som äger rum den 13 oktober på Malmömässan. Regeringen har valt att hålla det i Malmö på grund av Malmös mod och vilja att bekämpa antisemitism och andra former av rasism och på grund av Malmös historia. Judar som flydde över Öresund under andra världskriget anlände till Malmö. ​Folke Bernadottes vita bussar med överlevande från koncentrationslägren togs emot i Malmö - många av dem stannade i Malmö resten av sina liv.

Malmö stad arbetar aktivt mot antisemtism, rasism och diskriminering och forumet är en är möjighet för Malmö att visa vad vi gör på lokal nivå för att motverka antisemitism och för att värna principen om allas lika värde. Under samlingsnamnet Öppna Malmö driver vi sedan några år en rad utbildningsinsatser och aktiviteter för att lyfta frågor om rasism och diskriminering.

Malmö stad samverkar med polisen och deras uppdrag är att säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt för både tillresta deltagare och för de som bor, verkar i och besöker Malmö.

Påverkan på trafiken

Polisens arbete med säkerheten kommer att innebära påverkan på trafiken i och omkring Malmö och avspärrningar kommer även att sättas upp på flera platser, vilket kommer att påverka boende och besökare i Malmö.

Håll dig uppdaterad på polisen.se/malmoforumet

Pressträffar

Se Malmö stads pressträffar i efterhand.

Tisdagen den 14 september

Under pressträffen deltar Mattias Sigfridsson, biträdande polisområdeschef i Malmö och ansvarig för polisens arbete med Malmöforumet, Per Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg och ansvarig projektledare, Malmö stad och Skånetrafiken.