Engagera dig

Antisemitism och islamofobi i Malmö

Amanah är en organisation som arbetar för att öka kunskapen om hur man förebygger, motverkar och hanterar antisemitism och islamofobi.

Judiskt kunskapscenter i Malmö

Hösten 2021 öppnar ett nytt Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga. Centralt är en utställning om judiska traditioner, identitet, församlingens historia, litteratur, kultur, språk, synagogan och dess arkitektur och funktion, Förintelsen och antisemitism.

Svenska kommittén mot antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) erbjuder utbildning om antisemitism och andra fördomar liksom om nazism och Förintelsen.

Antiziganism

RIKC utbildar lärare och elever på skolor, anställda och verksamheter i Malmö stad om romsk historia, romska livsvillkor och nationell minoritetslagstiftning.

Afrofobi och rasism

Afrosvenskar besitter en enorm kollektiv kunskap om rasism och inom afrosvenskarnas riksorganisation finns några av Sveriges största kunskapsbärare och erfarna utbildare i ämnet rasism generellt och afrofobi speciellt.

Malmö mot diskriminering

Malmö mot Diskriminering erbjuder utbildningar, processledning och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, antidiskriminering och normkritik.

Film om rasism

Film från kunskapsdag om rasism arrangerad av Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne och Forum för levande historia.

Resursmaterial till pedagoger och ungdomsledare

På Malmö delar hittar du resursmaterial till undervisning av och samtal med barn och unga i ämnen som antisemitism och Förintelsen, rasism och hatbrott, den svenska slavhandeln,

Kodex Malmö vänder hatet ryggen

Initiativ som samlar föreningar, näringsliv, trossamfund, studieförbund, offentliga organisationer och politiska partier mot rasism och hat på gator, skolor, agendor och i styrelserum.