Om Malmöforumet

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism

Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism arrangeras av regeringen den 13 oktober 2021 på Malmömässan.

Malmö stad arbetar aktivt mot antisemitism, antiziganism och alla former av rasism. Därför välkomnar vi regeringens beslut att arrangera forumet just här. Det ger Malmö en möjlighet att visa vad som görs på lokal nivå och för att värna principen om allas lika värde.

Regeringen har valt Malmö för forumet på grund av en rad faktorer. För det första för att Malmö stad erbjöd sig att vara platsen för forumet. För det andra för att Malmö har en historisk koppling till Förintelsen då många judiska överlevare kom till staden 1945 med de vita bussarna. Många av dem stannade i Malmö resten av sina liv.

Men även för att Malmö de senaste åren visat att man är en stad som aktivt arbetar mot rasism och diskriminering. Läs mer om stadens arbete på malmo.se/öppnamalmö

Remember React

Den svenska regeringen har, med statsminister Stefan Löfvén som värd, bjudit in stats- och regeringschefer från 50 länder samt forskare och experter att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Forumet var planerat till 2020 men flyttades till 2021 på grund av coronapandemin.

År 2020 var det 75 år sedan andra världskriget tog slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Samma år var det 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen i Stockholm och inrättandet av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Regeringens syfte med forumet

Många av de överlevande från nazisternas koncentrations- och dödsläger är i dag till åren och kommer snart inte själva kunna berätta sina vittnesmål.

I spåren av pandemin ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation.

Vid forumet kommer samtliga deltagare presentera sina konkreta åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.

Deltagare från flera länder

Bland dem som hittills tackat ja finns Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Europaparlamentets talman David Sassoli och Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić.

Dessutom har inbjudan gått ut till fyra globala techbolag: Facebook, Twitter, Google och Tiktok eftersom ett särskilt fokus ligger på att bekämpa antisemitism i sociala medier.

Regeringens program

Med ett interaktivt tillvägagångssätt och en fast förankring i det historiska kommer regeringen att fokusera på fyra teman:

  1. Hågkomst av Förintelsen
  2. Utbildning om Förintelsen
  3. Antisemitism i sociala medier
  4. Bekämpande av antisemitism och andra former av rasism i samhället i stort
sv