Så påverkas du

Ett stort antal poliser kommer att befinna sig i Malmö för att arbeta med säkerheten kring Malmöforumet. Malmö stad samverkar med polisen och deras uppdrag är att säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt för både tillresta deltagare och för de som bor, verkar i och besöker Malmö.

Avspärrningar och påverkan på trafiken 12-14 oktober

Polisens arbete med säkerheten kommer påverka trafiken i och omkring Malmö och avspärrningar kommer att sättas upp på flera platser, framför allt kring Malmömässan och Malmö Live - men även på andra platser i stan. Det kommer att påverka framkomligheten för boende och besökare.

Avspärrningar

Avspärrningarna pågår mellan 9-14 oktober runt framför allt Malmömässan och Malmö Live. Störst störningar blir det under själva forumet onsdagen den 13 oktober.

Trafiken

Störst påverkan på trafiken blir det när deltagarna anländer via Kastrup och Sturup samt när de transporteras mellan Malmö Live och Malmömässan under den 12-14 oktober. Även vid andra tider kan störningar i trafiken uppkomma.

Följ läget i trafiken på:

Stor påverkan på kollektivtrafiken

Den 13 och 14 oktober kommer att busstrafiken i Malmö påverkas och kan också vid behov ställas in. Även regionbussarna påverkas.

Tågtrafiken påverkas i mindre utsträckning men räkna med förseningar och längre restider i hela Skåne.

Följ läget i kollektivtrafiken på:

Skånetrafikens information på skanetrafiken.se/malmoforum

Bred samverkan mellan myndigheter

Polisen samverkar med bland annat Malmö stad, Skånetrafiken och andra myndigheter för att säkerställa att störningarna blir så få som möjligt samtidigt som säkerheten hålls på högsta nivå.

Pressträff den 14 september

Polisen, Malmö stad och Skånetrafiken berättade om det förberedande arbetet och hur det kommer att påverka Malmöborna.