Öppna Malmö-podden

Öppna Malmö är podden där du möter inspirerande personer som på olika sätt arbetar för ett öppet och inkluderande Malmö.

Malmö ska vara en trygg och välkomnande stad. För att nå dit behöver vi aktivt jobba med de här frågorna och skapa fler möten och samtal mellan människor. Genom att ta del av personliga berättelser och lära av varandras erfarenheter tror vi att vi har större möjligheter att skapa en öppen och inkluderande stad.

Lyssna på Öppna Malmö-podden

 1. Pernilla Conde Hellman – Kulturdirektören, Öppna Malmö och drivkraften
  Kultur för barn är en av kulturdirektören Pernilla Conde Hellman starkaste hjärtefrågor. I det här premiäravsnittet berättar hon om sina egna drivkrafter, varför breddad kultur är ett måste och vad Malmö stads satsning Öppna Malmö är.
 2. Jens Lyckman – Besöksnäringen och vikten av att ha ett jobb att gå till
  Att ha ett jobb är viktigt om fler ska känna att de har en meningsfull tillvaro och vara en del av samhället. I dag – ja, innan pandemin – har besöksnäringen i Malmö fler anställda än det en gång i tiden var på Kockum. Möt hotelldirektören Jens Lyckman som har fler än 800 personer på sin lönelista ett normalår.
 3. Mira Kelber - Om att leva med dagens antisemitism
  Mira Kelber är ung judinna och dotter till en överlevare. Att leva med arvet och minnen från Förintelsen präglar även hennes vardag idag. Hon är uppvuxen i Malmö där hon själv möter på antisemitism idag trots att det gått över 80 år sedan Kristallnatten.
 4. Nicolas Lunabba – Den sociala infrastrukturen i utsatta områden
  Det är viktigt att känna att man kan påverka sin egen tillvaro på ett lokalt plan och utifrån lokala behov med praktisk handling. Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig för Helamalmö där de jobbar för social hållbarhet och rättvisa i så kallade social utsatta områden.
 5. Chris Schenlaer - Vi är alla personer
  Det grundläggande med att vara människa är att se och bli sedd. Den som inte ser förlorar sin medmänsklighet. Den som inte blir sedd förlorar sin identitet och osynliggörandet är ett mycket effektivt verktyg för att förtrycka. Därför måste vi tillsammans arbeta för synliggörande av alla dem som inte syns och skapa mötesplatser, där vi möts och delar upplevelser, berättelser och kultur. Chris Schenlaer är verksamhetsledare på Inkonst och har tidigare jobbat med kultur i många olika former, bland annat med Pridefestivaler både i Malmö och Köpenhamn. Och hon har också varit man.
 6. Omid Mahmoudi – Att få känna sig som en del av det svenska samhället
  År 2011 flydde Omid Mahmoudi till Sverige. Efter hans ankomst har han släpp två böcker böcker: ”Oskyldiga brottslingar” som handlar om hans historia, och ”Den förlorade generationen” som belyser kvinnors situation i Afghanistan. 2012 startade han Ensamkommandes Förbund och därefter Mötesplats Otto i Malmö. Med kraft och glöd har han hjälpt ungdomar, barn och vuxna till ett bättre liv och en bättre framtid. Omid Mahmoudis arbete har blivit uppmärksammat med flera priser och stipendier.
 7. Maria Dexborg – Med hjälp av Strategier, representation och förebilder kan vi göra skillnad
  Maria Dexborg är viceordförande i Afrosvenskarnas forum för rättvisa. Maria har en stark förankring i civilsamhällets organisationer och driver kampen mot rasism och diskriminering på olika plattformar, både på lokal, nationell och internationell basis. Maria utsattes själv för rasism som barn men det var när hon blev mamma och såg liknande bemötande av hennes dotter som hon verkligen ville göra skillnad med barnen i fokus. Rasismen får inte förminskas eller normaliseras då gör det så att barnen lägger det på sig själva.
 8. Anjali Haryana - Har haft tankar och drivit frågorna kring identitet och tillhörighet länge
  Vad innebär det att vara inkluderad? Vad innebär det att vara exkluderad? Anjali Haryana är projektledare på Malmö mot Diskriminering. Hon menar att vi måste våga titta inåt och göra en självreflektion för att kunna samla kraft och agera utåt. Vi måste även skapa fler möten där vi kan fostra en dialog som handlar om sakfrågor, där vi vågar mötas i våra olikheter, för det är i olikheterna som tillhörigheten också kan främjas.
 9. Anette Möllerström - Om föreningslivet som behöver nå ut till fler
  Anette Möllerström är basketprofil i Malbas och tidigare elitidrottare. Många idrottsföreningar vill vara tillgängliga och vara där barnen är. Idrotten spelar en viktig roll för den gemenskap och inkludering som den bidrar till, där en av de största svårigheterna idag är att få tag i medel för att stötta upp föreningarna så de kan anställa tränare och utveckla verksamheten för att kunna nå ut till fler. Föreningslivet är alldeles för viktigt för att vara beroende av endast ideella krafter.
 10. Sara Fridh - Om lekens självklara plats i staden
  Sara Fridh är landskapsarkitekt och programansvarig för Malmö stads lekplatser. Lekplatserna, Lekparker och Lekstråk är gratis mötesplatser där alla är välkomna. Det skapar en stolthet för hela staden och området som de byggs i. De ska finnas i hela staden, i alla stadsdelar och ses som en självklarhet i uppbyggnad av nya områden i Malmö när staden växer.
 11. Mustafa Dikec - Forskaren som studerar urbana upplopp och social oro
  Mustafa Dikec är författare och professor i Urbana studier och har länge studerat urbana upplopp i bland annat Frankrike. Hans intresse för Sverige startade kring upploppen i Husby 2013, där han i många år har forskat för att försöka förklara och förstå motiven och orsakerna kring händelserna. Mustafa berättar att inte alla upplopp kan förklaras på samma sätt, men att det finns några gemensamma nämnare i grunden så som ojämlikhet, polarisering, exkludering, diskriminering och även polisvåld. Denna intervju hålls på engelska.