Vision 2050 – 22 november 2022

Öppna Malmö Vision 2050 samlar unga i staden för att skapa och visualisera nya visioner om ett framtida Malmö där alla kan bo och leva som jämlikar – fritt från segregation, rasism och diskriminering.