Öppna Malmö

Världen finns i Malmö. Malmö finns i världen. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Öppna Malmö är en satsning för att skapa en stad för alla, där människor ska känna sig representerade och inkluderade.

Malmö ska vara en trygg och välkomnande stad. För att nå dit behöver vi aktivt jobba med de här frågorna och ha fler möten och samtal. Under de kommande två åren arrangeras ett stort program inom Öppna Malmö med aktiviteter som utbildningar, seminarier, poddar, utställningar, filmvisningar och konserter för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.

Genom att ta del av personliga berättelser och lära av varandras erfarenheter tror vi att vi har större möjligheter att skapa en öppen och inkluderande stad. Den här utställningen har därför samlat personliga berättelser om och av inspirerande och engagerade personer som på olika sätt arbetar för just detta. Utställningen kommer att visas runt om i Malmö under 2021.

Tillsammans är vi Öppna Malmö.

Öppna Malmö

Malmö is a genuinely global city. A diverse and engaging place where each and everyone should be able to take pride in their background and identity – and coexist as equals.

Malmö is the most cosmopolitan city in Sweden, with 186 nationalities represented. It’s a tremendous strength – and sometimes challenging. When people from all over the world are gathered in a limited space, some mindful efforts are needed to assure mutual respect.

Öppna Malmö brings people together and creates spaces for the exchange of ideas and opinions. Learning from each other’s personal experiences and narratives is the fundament of an open and inclusive city. This exhibition collects and presents personal stories from inspiring people who are committed in a variety of different ways in working towards an open and inclusive city. The exhibition will be displayed around Malmö throughout 2021.

Together, we are Öppna Malmö.

Här syns hela eller delar av utställningen 2021

Slutet på maj till juli - Limhamnsbiblioteket
Slutet på maj till oktober - Garaget
Slutet på maj till december - Malmö Live Konserthus
Augusti till oktober - Oxiebiblioteket
Augusti till oktober - Kirsegårdsbiblioteket
Augusti till oktober - Media Evolution City
Augusti till oktober - Media Evolution City Gängtappen
Augusti till oktober - Malmö universitet
September till oktober - Stadsbiblioteket
September till oktober - STUDIO
September till oktober - Folkets park
Oktober till november - Lindängenbiblioteket

Utställningen är ett samarbete mellan

Nina Warnolf - curator / utställningsproducent
Petra Bindel - foto / film
Jakob Hydén, Katamaran Media - intervjuer / text
Tobias Malmberg, Katamaran Media - intervjuer / text
Nathan Larson - musik
Erik Leo - visuell kommunikatör
Joakim Olsson - rörlig grafik
Karin Karlsson - projektledare Öppna Malmö