Elis Hodzic
VD och grundare FramtidNu

Alla elever ska få växa

– Jag har alltid haft lätt i skolan och tycker särskilt mycket om matematik. I sjuan kom det en ny kille till vår klass som hade hamnat snett och blivit utslängd från sin förra skola. Vi var väldigt olika men klickade och började umgås och plugga ihop. När vi slutade nian fick han pris av rektorn för den högsta totala betygshöjningen. Han fick ett diplom och en biobiljett. Biljetten gav han till mig, tyckte att jag förtjänade den för att jag hjälpt honom. Jag kände att jag gjort skillnad och att det var det här jag ville göra.

– Jag grundade FramtidNu för drygt ett och ett halvt år sedan och vi erbjuder individanpassad studiehjälp digitalt. Alla som jobbar på FramtidNu är själva ungdomar som är duktiga i skolan. Vi drivs av ledorden ”av ungdomar, för ungdomar”.

– Vi har ett projekt på gång som går ut på att hjälpa elever från Rosengård. Hela idén med företaget är att hjälpa så många som möjligt. Det finns mattetalanger överallt. Talang har inget med ekonomisk eller social bakgrund att göra. Jag vill att alla elever ska få växa precis som min kompis gjorde. Vi behöver lyfta flera goda exempel från Rosengård. Här finns förebilder inom fotboll, men alla kan inte bli fotbollsproffs och ska inte heller behöva vara det.

– Vår mission är att i största möjliga mån gräva fram den outnyttjade potentialen, det vinner alla på. Både de enskilda eleverna och samhället. Därför söker vi ständigt samarbeten med olika aktörer i syfte att hjälpa så många som möjligt.

– Jag märker att FramtidNu inte alltid får samma möjligheter som andra på grund av att vi är unga. Men precis som med allt annat i livet finns det flera sätt att se på samma situation. Samtidigt som vissa ifrågasätter ungt entreprenörskap finns det andra fantastiska personer och företag som inspireras av vårt arbete och inspirerar oss för vidare utveckling. Vi väljer att fokusera på dem!

– Jag blir glad när elever som fått hjälp av FramtidNu går från förtvivlan till hopp. Ett kvitto på vårt arbete är alla nöjda kunder och förbättrade skolresultat. Vi har redan hjälpt många, men detta är bara början.

All students should be allowed to grow

- I always had an easy time at school and especially liked mathematics. In the seventh grade, a new boy came to our class who had been expelled from his previous school. We were very different but clicked and started hanging out and studying together. When we finished ninth grade, he received an award from the principal for the highest overall academic improvement. They gave him a certificate and a movie theatre pass. He gave me the theatre pass, saying I deserved it because I’d helped him. I felt that I had made a difference and that this was what I wanted to do.

- I founded FramtidNu just over a year and a half ago and we offer personalized study assistance that’s digital. Everyone who works at FramtidNu is a young person that excels in school. We are driven by the tagline "by young people, for young people".

- We have a project underway that aims to help students from Rosengård. The whole idea of ​​the company is to help as many people as possible. There are math talents everywhere. Talent has nothing to do with economic or social background. I want all students to grow just like my friend did. We need to highlight several good examples from Rosengård. There are role models here in football, but not everyone can and should have to try to become a professional football player.

- Our mission is to uncover as much untapped potential as possible. Everyone wins in that situation. Both the individual students and society. That’s why we are constantly looking for collaborations with different partners, in order to help as many people as possible.

- I notice that FramtidNu doesn’t always get the same opportunities as others because we are young. But just like with anything else in life, there are different ways to look at the same situation. While some doubt young entrepreneurs, there are other fantastic people and companies who are inspired by our work and inspire us to develop further. We choose to focus on them!

- It makes me happy when students who have received help from FramtidNu go from despair to hope. All the satisfied customers and improved school results are proof of our work. We have already helped so many, but this is just the beginning.