Frida Schriver
skådespelare Moomsteatern

Jag känner mig vanlig

– Jag vet att jag ser lite annorlunda ut. Det gör man när man har Downs syndrom. Man har annorlunda ögon, ett större mellanrum mellan tårna och bara ett streck i handflatan istället för två. Men jag känner mig vanlig.

– När jag var liten ville jag bli skådis och jobba som skådespelare. Om det är något man verkligen vill så får man ta tag i det. När jag precis hade börjat på Moomsteatern var jag så orolig att jag fick huvudvärk.

– Jag gjorde min praktik under uppsättningen av Ringaren av Notre Dame. Sedan tog jag studenten 2015 och fick jobb på fasta ensemblen på Moomsteatern. Jag har varit med i flera föreställningar som Makt, Stormen, Mysteriet Kaspar och Ett drömspel.

– Jag har lätt för att lära mig text. När jag har fått ett manus till en pjäs så läser jag det två gånger, sedan brukar jag kunna det. Man kan ju bli lite osäker ändå, men jag har världens bästa kollegor och arbetsledare som hjälper mig om det händer.

– Det är bra att vara lite nervös och lite pirrig innan man går upp på scen, men man ska behålla fokus. Får jag publiken att skratta eller bli glada så är jag nöjd. Jag vill göra något som publiken tycker om. Jag känner att det utvecklar mig att stå på scen.

– När vi gjorde Makt fick vi på scenen berätta om våra drömmar. Och det var nog det roligaste. Jag spelade både Askungen och svärmor. Jag älskade att spela svärmor, hon är så hård. Men Askungen är ändå bäst. Jag sjöng Din dröm ger dig allt. Den är så vacker och fin.

– Jag vill fortsätta att jobba som skådis. Mina drömroller är Askungen, Snövit och Rose i Titanic. Skulle jag spela Rose vill jag sjunga My Heart Will Go On också, som Celine Dion sjunger i filmen.

– Det finns inget jag skulle vilja ändra på. Jag har en egen lägenhet som jag trivs jättebra i. Här kan jag vara för mig själv och här har jag mitt eget liv.

I feel normal

- I know I look a little different. You do when you have Down syndrome. You have different eyes, a larger space between the toes and just one line across the palm instead of two. But I feel normal.

- When I was little I wanted to be an actor and work as an actor. If there is something you really want, you have to go for it. When I had just started at Moomsteatern, I was so nervous that I got a headache.

- I did my internship during the run of The Ringer of Notre Dame. Then I graduated in 2015 and got a job in the permanent ensemble at Moomsteatern. I’ve been in several performances such as Power (Makt), The Tempest, The Enigma of Kaspar Hauser, and A Dream Play.

- I find it easy to learn a text. When I receive a script for a play, I read it twice and then I usually know it. You can still be a little insecure anyway, but I have the world's best colleagues and supervisors who help me if that happens.

- It's good to be a little nervous and a little jittery before you go on stage, but you have to stay focused. If I make the audience laugh or happy, I'm happy. I want to do something that the audience likes. I feel that it develops me to be on stage.

- When we did Power, we got to speak on stage about our dreams. And that was probably the most fun. I played both Cinderella and the evil stepmother. I loved playing the stepmother, she's so tough. But Cinderella is still the best. I sang “A Dream Is a Wish Your Heart Makes”. It’s such a beautiful and nice song.

- I want to continue working as an actor. My dream roles are Cinderella, Snow White, and Rose in Titanic. If I were to play Rose, I’d like to sing “My Heart Will Go On” as well, like Celine Dion sang for the movie.

- There is nothing I would want to change. I have my own apartment that I feel great in. There, I can be myself and have my own life.