Tågboom: Hon köper nattåg för 400 Mkr

Trafikverkets Jenny Aminoff bjuder inom kort in några tågoperatörer i en direktupphandling av nattåg Malmö-Bryssel och Stockholm-Hamburg. Svenska staten investerar 400 Mkr och deltar i tågboomen som drar över Europa.

- Vi är snart klara att bjuda in ett fåtal operatörer i upphandlingen. Vi behöver tilldela operatören eller operatörerna uppdragen före augusti i sommar för att de ska hinna starta trafiken sommaren 2022, säger Jenny Aminoff, ansvarig för upphandlingen på Trafikverket.

Det är ovanligt med direktupphandling av det här slaget, men det behövs för att klara tidplanen, enligt Jenny Aminoff.

Jenny Aminoff, Trafikverket

- Vi är snart klara att bjuda in ett fåtal operatörer i upphandlingen. Vi behöver tilldela operatören eller operatörerna uppdragen före augusti i sommar för att de ska hinna starta trafiken sommaren 2022, säger Jenny Aminoff, ansvarig för upphandlingen på Trafikverket.

Det är ovanligt med direktupphandling av det här slaget, men det behövs för att klara tidplanen, enligt Jenny Aminoff.

Branschbedömare menar att österrikiska ÖBB ligger bäst till för att klara uppdraget. ÖBB driver Nightjet med 19 linjer som förbinder tolv länder i Europa med nattåg. Även privata tyska RDC, som kör nattåg från norra Tyskland till alperna, kan bli aktuella liksom tjeckiska RegioJet som bland annat trafikerar Prag-Amsterdam. Med tanke på den korta tiden före start bör operatören till exempel redan ha sovvagnar att sätta i trafik.
Om 1,5 år kan man alltså ta nattåg Malmö-Bryssel och Stockholm-Hamburg varje dag. Satsningen är en del av regeringens ambition att människor ska kunna byta flyg- mot tågresor och därmed bidra till klimatmålen.

Redan från och med i vår opererar fransk-tyska Transdev Stockholm-Berlin varje onsdag och söndag. Transdev ska också testa en alpexpress från Malmö till Österrike på sportlovet, om Covid tillåter.

Hård konkurrens om att transportera
Den nya tågvurmen vaknar dock från en nästan obefintlig nivå med någon eller några procents marknadsandel. Flyget har krossat tåget med billiga biljetter, många destinationer och avgångar under några årtionden. SJ har till exempel inte ens någon utlandsförsäljning av tågresor.

Det kommer att krävas en hel del av tåget att ta tillbaka marknad. Flyget stimuleras fortfarande av att inte behöva betala miljöavgifter eller skatter på drivmedel. Därtill subventionerar många städer bolagens flygplatsavgifter. När det gäller gods dumpar lågprisåkerier priserna och gör godstågen olönsamma.

SJ menar att ny fast förbindelse behövs
”Även Öresundsbron närmar sig sitt kapacitetstak. SJ ser behov av en kraftig ökning av antal långväga tåg över bron. När den fasta Fehmarn Bältförbindelsen öppnar mot slutet av tjugotalet kommer trycket på fler både person- och godståg att öka kraftigt. För att möta detta behövs en ny fast Öresundsförbindelse för både person- och godståg”, skriver SJ i en kommentar till den nationella infrastrukturplanen.

Year of the Rail
Människor vill åka tåg, företag vill bidra till klimatmålen, EU och många länder investerar stort. Sverige utreder till exempel ett system för nya stambanor för upp till 205 miljarder kronor, även om kostnaderna just nu diskuteras häftigt. Danmark bygger ut tågkapacitet och bygger en undervattenstunnel för 70 miljarder till Tyskland. Tyskland i sin tur investerar nästan 900 miljarder i utbyggnad och modernisering. Och EU har utropat 2021 till ”Year of the Rail”. Allt detta lär behövas för att ta marknadsandelar av billiga flyg- och lastbilstransporter.

sv
sv