Internationell metro blir en kick för hela Sverige

Restiderna kortas och livskvaliteten höjs med en metro. Näringsliv, forskning och turism kan fortsätta att blomstra och vara motor för hela Sverige. Reklam för Öresundsmetron? Nej, faktiskt inte. Restidsutredningar och experter visar vägen.

Restiden mellan Malmö och Köpenhamns centralstationer halveras till cirka 20 minuter. På den danska sidan ansluter metron till Köpenhamns tunnelbanenät. På den svenska sidan dras metron till Malmö C där det går att byta till lokala-, regionala- och nationella förbindelser. Minst två nya stationer byggs i Malmö. Hela Köpenhamn nås alltså direkt från stora delar av Malmö, och vice versa.

Det här visar en tillgänglighetsanalys som ÅF gjort. Den beskriver Öresundsmetrons effekter för lokal och regional tillgänglighet och arbetsmarknad.

Avgångar var 90:de sekund
Halverade restider och avgångar var 90:de sekund gör det lättare för företag och universitet att hitta spetskompetens. Det är avgörande för, till exempel, Life Science-branschen med 44 000 anställda och 14 600 forskare på nio universitet i regionen.

Det blir skönt att åka till jobbet eller på minisemester också. Köpenhamns metro hör till världens mest omtyckta kollektivtransporter. Mätningar av kundnöjdhet visar att över 98 procent är mycket nöjda. Tidtabell, rena stationer, rena tåg, service och trygghet får högsta betyg.

Ett lyft för besöksnäringen
Öresundsmetrons korta restider och frekventa avgångar skulle också ge besöksnäring och handel ett lyft.

- Jag följer drivkrafterna bakom närturismen. Bron har ett visst motstånd rent praktiskt och känns mer som att man ska ta sig längre bort. En metro skulle göra det urenkelt att förflytta sig. Jag tror den kan vara avgörande för att verkligen knyta ihop regionen”, säger Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism in Skåne.

Danskarna är viktiga för besöksnäringen i Skåne med 300 000 kommersiella gästnätter. Lägg därtill att utländska besökare ger en merförsäljning på 3 miljarder kronor bara i Malmö. Öresundsregionen står redan för 26 procent av Sveriges BNP. Allt detta skulle öka med en metro.

Tydliga samhällsekonomiska vinster
Niklas Ruijsenaars, chef för Samhällsutveckling och mobilitet på konsultföretaget AFRY, lyfter fler effekter för människor och samhälle.

• Fler får tillgång till bra jobb med kort restid
• Arbetsgivarnas attraktivitet ökar när de blir mer tillgängliga
• Ökad attraktionskraft för kvalificerade medarbetare
• Ökad livskvalitet med möjligheter till arbete utan att behöva flytta, att utöva fritidsaktiviteter och njuta av natur

- En metro ger en tydlig samhällsekonomisk vinst, sammanfattar Niklas Ruijsenaars.

sv
sv