Helsingborg stad

Fler utredningar behövs för ny förbindelse över Öresund

”En kombinerad väg- och tågförbindelse kommer kräva ett tillskott på minst 14 miljarder danska kronor om projektet ska realiseras”, säger Danmarks transportminister Benny Engelbrecht.
Den svenska regeringen har ännu inte kommenterat den nya utredningen av tunnlar mellan Helsingborg och Helsingör.

Benny Engelbrecht, Danmarks transportminister

Benny Engelbrecht, Danmarks transportminister

Den dansk-svenska mellanstatliga utredningen om en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (HH) har pågått sedan 2018. Utredarna slår fast att förbindelsen måste utredas två gånger till under sex år innan beslut kan fattas om en eventuell byggstart, en lokaliseringsstudie och en miljökonsekvensutredning. Därefter är byggtiden mellan åtta och tolv år.

”Fortsatta studier förutsätter både danskt och svenskt deltagande”, konstaterar utredarna.

HH-utredningen visar också att tunneln mellan Helsingborg och Helsingör inte löser frågan om ökad godstrafik. När Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar om åtta år kommer Öresundsbron inte räcka till. Mer kapacitet över sundet måste byggas, annars faller vitsen med de investeringar som görs i tåginfrastruktur för att klara klimatmålen.

Region Skåne och Greater Copenhagen Committee ser positivt på utredningens resultat.

”HH-förbindelsen ger stor nytta för Sverige genom minskade restider, utökad arbetsmarknadsregion och ökad tillgång till utbildning”, kommenterade Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Region Skåne och i Greater Copenhagen Committee.

Även Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh tycker att HH-utredningen visar nyttan av fler förbindelser för arbetsmarknaden i regionen. Hon tycker att regeringarna bör titta på hur arbetet kan komma vidare, parallellt med att också utreda en Öresundsmetro.

- Det blev tydligt att HH-tunneln inte löser behovet av godstrafik på järnväg, när flödena genom Europa ökar, när Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland står klar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Öresundsmetron avlastar bron på ett annat sätt.

Men svenska rikspolitikerna ligger alltså lågt med kommentarer. Då blir det också små svallvågor i medierna. Nationella medier nöjer sig i stort med TT:s översiktsartikel. Ledarsidorna i Skåne hittar svagheter i utredningen, och i Danmark är intresset för utredningen lågt, utan tongivande reaktioner i medierna.

Danmarks transportminister Benny Engelbrecht säger till danska nyheterna TV2Lorry och nyhetsbyrån Ritzau att han inte vill svara på om HH-förbindelsen tas upp på regeringens lista för kommande projekt.

Mer info om HH-utredningen hittar du på Trafikverkets hemsida.

sv
sv