Vem vill göra en internationell metropol av Köpenhamn-Malmö?

– Vill vi ha en riktig storstad i Öresund? Visst är det en diskussion om uträkningar av samhällsekonomisk nytta. Men det handlar ännu mer om politisk vilja för att det ska bli av. Det säger Tue David Bak, VD för det dansk-svenska samarbetsorganet Greater Copenhagen, som samlar 85 kommuner och 4 regioner på båda sidor om Öresund.

Foto på Tue David Bak

– Kampen om nya förbindelser över Öresund vinns inte av teknokrater som räknar på hur stor ’money maker’ Öresundsmetron kan bli. Vi måste verkligen vilja ha en internationell storstad för att Öresundsmetron ska bli av, säger han.

I Danmark diskuteras utveckling av Västdanmark med Jylland. Danska politiker söker efter möjligheter söderut i riktning Hamburg och Nordtyskland. Att blicka öster och norrut mot Skåne och Sverige är inte på agendan nu.

I Sverige pratar politikerna om modernisering av tågnätet för att industrin ska kunna minska klimatpåverkan och för att ge fjärrtågsbranschen chans att konkurrera med flyget.

Tue David Bak har trots det fått besked om en träff mellan Sveriges och Danmarks ansvariga ministrar. Greater Copenhagens mål med mötet är att det startas en svensk-dansk strategisk utredning om Öresundsmetron och att de båda länderna går vidare med en lokaliseringsutredning för HH-förbindelsen.

– Att de tackat ja till det här mötet är ett gott tecken, säger Tue David Bak.

Arbetsmarknaden blir en fråga på ministermötet. Malmö och Skåne har dubbelt så hög arbetslöshet jämfört med Köpenhamn och Själland. Invånarnas åldersstruktur gör att obalansen kommer bli ännu större.

Det har också blivit svårare matcha arbetstagare- och givare på en alltmer specialiserad marknad för till exempel vårdpersonal, IT-specialister och Life science-forskare. Rekryteringsområdet måste vidgas.

– Det finns stora internationella företag på den danska sidan. I Sverige finns många underleverantörer och stor tillgång på högre utbildning och specialister, säger Tue David Bak.
- Men idag är det för tidskrävande, krångligt och dyrt för många att arbetspendla.

I Östdanmark ser arbetsgivarna det här och förordar Öresundsmetron. I Sverige prioriterar regeringen frågan om utveckling av fler starka regionala arbetsmarknader, där Öresund är ett av de stora alternativen.

– Min bedömning är att svenska politiker ser ett större behov av nya förbindelser över Öresund än de danska. Det är synd då de skulle ge en mängd positiva effekter i Danmark, säger Tue David Bak.

I debatten om nya Öresundsförbindelser sa den svenska infrastrukturministern Thomas Eneroth nyligen: ”It takes two to tango” och vi bjuder gärna in till den festen.

Läs mer om Greater Copenhagen.

sv
sv