Personer på bilden från vänster: Maja Bakran, Kristian Schmidt, Pat Cox representerar EU-kommissionen, Lennart Andersson, Trafikverket och Roko Kursar, Malmö stad.

Europeiska järnvägsåret firades i Malmö

2021 är det europeiska järnvägsåret. För att uppmärksamma det korsar ett särskilt EU-tåg, ”Connecting Europe Express”, Europa. Syftet är att peka på järnvägen som ett hållbart, säkert och smart transportmedel.

Den 1 oktober stannade Connecting Europe Express i Malmö. Roko Kursar (L), kommunstyrelsens vice ordförande, var på plats för att välkomna resenärerna till Sverige och Malmö.

- Jag är jätteglad över att tåget stannar till i Malmö just för att uppmärksamma rälsens betydelse för Europa som framtidens transportlösningar, och inte minst för Malmö som är porten mot Europa, säger Roko Kursar.

Han framhöll samtidigt behovet av en Öresundsmetro för att öka de spårbundna transporterna:

- Jag tror det är viktigt att EU blir medvetet om vilka utmaningar och möjligheter vi har här inte minst utifrån rälsperspektivet. Med Öresundsmetron som avlastar Öresundsbron, som har tjänat oss så bra i 21 år, så kan vi faktiskt också möjliggöra den utvecklingen som vi påbörjade med bron. Det får inte stanna vid Öresundsbron, det behövs fler Öresundsförbindelser, säger Roko Kursar.

Med på resan och som representerade EU var bland andra Maja Bakran, biträdande generaldirektör på DG MOVE och Kristian Schmidt, direktör för landtransporter på DG MOVE samt Pat Cox, europeisk koordinator för ScanMed-korridoren.

Hållbara transporter
I hela Europa satsas det på järnväg för att kunna möjliggöra hållbara transporter.

Även Trafikverkets regiondirektör för Region Syd, Lennart Andersson, var på plats i Malmö för att möta EU-tåget.

- Järnväg är viktig för arbetspendling, studiependling, klimatvänliga godstransporter men också för att minska trängsel på vägarna. Dialogen inom EU i infrastrukturfrågor är viktig för att komma åt problemen, säger Lennart Andersson.

sv
sv