Förarlöst metrotåg på Vanløse station i Köpenhamn.

Ny dansk infrastrukturplan bäddar för Öresundsmetron

Partierna i danska folketinget har träffat en bred och historisk uppgörelse om att satsa 160 miljarder danska kronor på infrastruktur under perioden 2022–2035. Danmarks nya infrastrukturplan ska binda samman landet och minska trängseln i trafiken. Flera projekt bäddar indirekt för en Öresundsmetro, berättar Leif Gjesing Hansen, projektledare i Malmö stad för frågor som rör mobilitet och transport.

- Mycket handlar om att avlasta Köpenhamns huvudbangård, som i dagsläget inte kan ta emot mer tågtrafik. Därför vill man leda bort trafik som egentligen inte måste in till centrala Köpenhamn, exempelvis fjärrtåg. Detta skapar ett mer robust trafiksystem som kan hantera nya flöden och anslutningar, säger Leif Gjesing Hansen.

Knutpunkt ger möjligheter
Ny Ellebjerg station i sydvästra Köpenhamn ska bli en knutpunkt för Köpenhamns metro, pendlartåg, regionaltåg och fjärrtåg. Mätt i antal passagerare kommer den att bli Danmarks tredje största järnvägsstation.

- Att skapa bättre kommunikationer till Sverige är just nu ingen fråga som diskuteras i Danmark. Målet är att öka kapaciteten internt i landet, men när kapaciteten ökar skapas också bättre förutsättningar för att på sikt länka ihop Danmark med Sverige, förklarar Leif Gjesing Hansen.

Leif Gjesing Hansen är själv från Danmark och han arbetade tidigare för Metroselskabet, företaget som sköter Köpenhamns metrosystem.

Lynetteholm metro
Ett annat projekt i infrastrukturplanen är att utreda metron till Lynetteholmen, metrolinjen till den nya stadsdel som ska byggas på en konstgjord ö i östra Köpenhamn. När Lynetteholm är färdig förväntas stadsdelen ha cirka 30 000 invånare och lika många arbetstillfällen.

- Olika alternativ till dragningar av metron till Lynetteholm diskuteras och den dragning som Köpenhamn helst vill ha möjliggör en framtida anläggning av en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö, säger Leif Gjesing Hansen.

Dragkamp om dragningen
Danska staten, som ska medfinansiera utredningen och anläggningen av en Lynetteholm metro, förordar dock en kortare dragning, som kostar mindre men inte ger samma möjligheter.

- Frågan är långt ifrån avgjord ännu, den blir en dragkamp mellan Köpenhamns kommun och danska staten, förklarar Leif Gjesing Hansen.

Han ser starka argument för kommunens alternativ. Enligt prognoser kommer Köpenhamns metrosystem att få kapacitetsproblem 2030 mellan City och Amager, och därmed kommer det att behövas en ny metrolinje i centrala Köpenhamn, så som kommunen föreslagit.

Kräver större diameter
En Öresundsmetro måste kunna hålla högre hastighet än ett vanligt metrotåg och därför krävs att tunnlarna har en större diameter. För att möjliggöra en framtida Öresundsmetro måste tunnlarna på stationer där den ska ansluta byggas tillräckligt stora.

- Utredningen av metro Lynetteholm ska sätta igång nu i höst. Anläggandet av metrolinjen förväntas ske i etapper, med sikte på att den ska stå helt klar 2035, avslutar Leif Gjesing Hansen.

Läs mer
Bred aftale om infrastruktur for mere end 160 mia. kroner vil samle Danmark frem mod 2035

sv
sv