Linjekarta över metron i Köpenhamn och Malmö.

Danska och svenska trafikutskottet diskuterar Öresundsförbindelser

I början av veckan besökte riksdagens trafikutskott Öresundsregionen för att träffa sin danska motsvarighet och diskutera gemensamma angelägenheter. En av programpunkterna var ett möte i Helsingör om behovet av fler fasta förbindelser tvärs Öresund.

På mötet, som arrangerades av Greater Copenhagen, drog Helsingborgs kommunalråd Peter Danielsson (M) argumenten för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, medan Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), argumenterade för en Öresundsmetro.

Båda enades i kravet att det bör genomföras en lokaliseringsutredning av förslaget till HH-förbindelse och en strategisk analys av förslaget att förverkliga Öresundsmetron.

- Vi är helt överens om att Öresund är en barriär som behöver överbryggas och att vi behöver titta på frågan förutsättningslöst. Inget av förslagen är färdiganalyserat, men faktum är att vi behöver öka godstrafiken på järnväg och vi behöver utveckla arbetsmarknadsregionen, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Tue Davik Bak, Greater Copenhagen, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad och Peter Danielsson, Helsingborgs stad.

Tue Davik Bak, Greater Copenhagen, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad och Peter Danielsson, Helsingborgs stad. Foto: Greater Copenhagen.

- Det finns helt klart ett stort intresse från danskarna om att få bättre förbindelser i Öresundsregionen. Men en trång sektor är hur järnvägen längs kustbanan från Köpenhamn upp till Helsingör ska få bättre kapacitet, kommenterar trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) efter mötet.

- Även Köpenhamns centralstation behöver riggas för ökat tågresande, men där bedömer jag det som att det finns större öppningar än för Kustbanan, tillägger han.

Ett resultat av mötet är att trafikutskotten ska fortsätta träffas och ha en bättre löpande kontakt.

- Det tror jag kan bli mycket betydelsefullt. Mitt allmänna intryck är att vi tog betydande steg framåt för bättre och hållbarare transporter i Öresund, säger Jens Holm.

Mötet i Helsingör var sista stoppet på rutten för trafikutskottet och transportudvalget, som tidigare på dagen även besökte Ystad och Transportministeriet i Köpenhamn, för att tala om vikten av ett integrerat transportsystem i Greater Copenhagen (Öresundsregionen).

Tue David Bak, VD i Greater Copenhagen, deltog hela dagen:
- I Greater Copenhagen arbetar vi utifrån mantrat om att infrastruktur inte upphör vid landsgränsen. Därför arbetar vi målinriktat med att danska och svenska politiker regelbundet träffas och pratar ihop sig kring vilka nationella infrastrukturinvesteringar som är nödvändiga i våra metropol. Mötet häromdagen visar att både Danmark och Sverige tjänar på en ny fast Öresundsförbindelse, sammanfattar Tue David Bak.

sv
sv