Här bakom Bengt E Svensson, ordförande i Metroklubben, kan Öresundsmetron ansluta i Västra hamnen från Köpenhamn. En eller två stationer planeras i Västra hamnen innan Öresundsmetron når Malmö C.

Metroklubben ordnade vandring för att visa stationslägen

För att öka kunskaperna om Öresundsmetron arrangerade Metroklubben en vandring där sträckningen i Malmö visades upp och experter berättade om förslaget. Cirka ett 40-tal personer deltog i vandringen. Det var representanter från politiken, näringslivet och andra intresserade, som vill se metron realiseras.

- Här är det planerat att metron kommer in från Danmark, säger Bengt E Svensson, ordförande i Metroklubben, när han står i korsningen mellan Riggaregatan och Einar Hansens Esplanad i Västra Hamnen.

Han blickar ut mot vattnet där den 22 kilometer långa tunneln ska borras. Den ska gå genom kalkberget under Öresund och Saltholmen, för att mynna ut i Köpenhamn och bli en del av den danska huvudstadens tunnelbanenät.

- Med bättre kommunikationer mellan länderna kommer vi att stärka Öresundsregionen. Öresundsmetron är ett system som kommer att föra Köpenhamn och Skåne närmare varandra, och som möjliggör snabba och klimatvänliga transporter, säger Bengt E Svensson.

Han tycker att kostnaden på cirka 40 miljarder svenska kronor bör ses i ett större perspektiv.

- Det är ungefär lika mycket som Öresundsbron kostade att bygga på 1990-talet, säger han.

Öresundsbron har i praktiken finansierat sig själv, genom de avgifter som brukarna betalar. På den svenska sidan är lånen snart återbetalade och då kan intäkterna finansiera annan infrastruktur – exempelvis en Öresundsmetro.

Vandringen passerade förbi de olika stationslägen som analyserats. Efter den första stationen vid Fullriggaren är tanken att ha ännu en station i Västra Hamnen, innan metron når fram till Malmö C. Detta är den dragning av Öresundsmetron som enligt planen ska stå klar runt 2035.

- Senare hoppas vi att metron kan byggas ut och förlängas till andra delar av Malmö, för att ännu fler ska få kortare restider och städerna ska flätas ihop ytterligare, säger Bengt E Svensson.

När det finns en folklig opinion för metron kommer politiken inte att orka streta emot, är hans bedömning.

- Därför kommer vi att fortsätta bilda opinion för projektet. I vår kommer vi tillbaka med fler metrovandringar, säger Bengt E Svensson.

Läs mer om Metroklubben>>

sv
sv