EU-direktören: Fler fasta förbindelser över Öresund måste utredas nu

Kristian Schmidt är direktör för landtransporter på EU:s generaldirektorat för Transport och rörlighet (DG Move). Hans uppfattning om behovet av fler fasta förbindelser över Öresund är tydlig:

– Ska vi nå klimatmålen måste vi göra mer för att minska utsläppen från transportsektorn. Tåg är den renaste transportformen. Därför behöver det ske en överflyttning av transporter från väg till järnväg, förklarar han.

Kristian Schmidt.

Kristian Schmidt.

När Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark står klar 2029 kommer tågkapaciteten mellan dessa två länder att öka kraftigt. Restiden med tåg från Köpenhamn till Hamburg kommer i princip att halveras, från dagens nästan 5 timmar till cirka 2,5 timmar.

Men för att det ska löna sig att lasta över gods till tåg krävs det långa transportsträckor. Sträckorna inom Danmark är för korta.

– Om vi ska få ur den fulla potentialen av Fehmarn Bält måste godståg kunna gå hela vägen från norra Sverige, tvärs Öresund och ner till Tyskland. För att möjliggöra detta krävs fler fasta förbindelser över Öresund – annars riskerar Öresundsbron att bli en flaskhals, säger Kristian Schmidt.

– Sett ur ett svenskt perspektiv är det svårt att motivera stora järnvägsinvesteringar om järnvägen slutar i Malmö, tillägger han.

Enligt Kristian Schmidt är det bara en tidsfråga innan kapaciteten på Öresundsbron slår i taket.

– Ambitionen måste vara att kraftigt öka tågtransporterna. Behovet av att köra lokal- och regionaltåg på Öresundsbron gör det svårt att öka antalet godståg och fjärrtåg till kontinenten, säger han.

Kristian Schmidt är själv från Danmark och han har en son som bor i Malmö. Därför är han väl insatt i förutsättningarna och han tycker att det vore en god idé med en Öresundsmetro som kan avlasta Öresundsbron.

– Det blir en dedikerad linje för pendlartrafik, som ökar den totala kapaciteten, konstaterar han.

Han tycker inte att Sverige och Danmark ska vänta med att ta ställning till om fler fasta Öresundsförbindelser behövs.

– Vi har en klimatkris och vi vet att våra transporter behöver ställas om. Därför bör förslaget om en Öresundsmetro utredas nu, säger Kristian Schmidt.

sv
sv