Trafikutskottets ordförande:
Regeringen bör revidera infrastrukturplanen

Det förslag till nationell infrastrukturplan som Trafikverket nyligen presenterade innehåller inget uppdrag om att utreda fler fasta förbindelser över Öresund. Enligt Trafikverket ska järnvägskapaciteten på Öresundsbron räcka till cirka 2050.

Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) är starkt kritisk:
– När man läser Trafikverkets förslag i sin helhet framgår det tydligt att det är helt och hållet underfinansierat och att det inte alls svarar upp mot det ökade resande som Fehrman Bält-tunneln kommer att medföra, säger han.

– Jag förväntar mig att regeringen reviderar planen och lyfter ut vissa objekt som lånefinansieras. Därmed kan vi frigöra pengar och få ett snabbare byggande, säger Jens Holm.

Jens Holm anser att infrastrukturplanen borde ta höjd för ett ökat tågresande i samband med att Fehmarn Bält-tunneln förverkligas. Detta borde läggas in som ett utredningsuppdrag i planen.

– Efter en svensk Fehmarn Bält-utredning måste vi planera för ökade järnvägsinvesteringar till och från Öresundsregionen, säger Jens Holm.

– Om fler transporter ska flyttas över till järnvägen måste vi investera i detta nu. Sverige får inte bli en flaskhals efter att Fehmarn Bält-tunneln har öppnats, tillägger han.

sv
sv