Michael Svane. Foto: Foto: Hans Søndergaard.

”Öresundsmetron är det viktigaste infrastrukturprojektet”

Vid årsskiftet gick Michael Svane, mångårig branschdirektör för transportfrågor på Dansk Industri, i pension. Men han kommer att fortsätta arbeta med sina hjärtefrågor i rollen som fristående konsult. När det gäller fler fasta förbindelser över Öresund är han tydlig:

– Öresundsmetron bör stå överst på prioriteringslistan, det är i dagsläget det viktigaste infrastrukturprojektet, säger Michael Svane.

Skälen till detta är dubbelt – dels att en metro har stor betydelse för att stärka arbetsmarknadsregionen och därmed skapa ekonomisk utveckling, dels att det är det förslag som har lättast att få politiskt stöd både på svenska och danska sidan.

– Ur ett danskt perspektiv är det viktigaste argumentet - utan tvekan - behovet av kompetens och arbetskraft. Med en metro knyts Köpenhamn och Malmö samman och det blir lättare att arbetspendla, säger Michael Svane.

En metro är som ”buljong i soppan”
De senaste årens problem med nya gränshinder och osäkerhet vid resor över Öresund hoppas han ska bli en historisk parentes.
– Något behöver göras för att starkare knyta ihop Danmark och Sverige. Med en tunnelbana mellan länderna kommer utbytet och integrationen att ta ett stort kliv framåt. Det blir som att tillsätta buljong i soppan, den blir mustigare och mer kraftfull, säger Michael Svane.

De andra förslagen till fasta förbindelser som diskuteras har inte motsvarande kvaliteter som Öresundsmetron när det gäller att stärka regionen, anser han.

– En Helsingborg/Helsingör-förbindelse har aldrig riktigt appellerat på de danska politikerna. De har svårare att se nyttan med en sådan förbindelse och därför är Öresundsmetron ett mer realistiskt projekt, säger Michael Svane – som principiellt gärna ser att båda förslagen förverkligas.

Vägen för att få till ett beslut
För att få till ett beslut om att utreda Öresundsmetron krävs att båda länderna är eniga.
– Det finns starka intressen i både Köpenhamn och Malmö för att förverkliga en Öresundsmetro. Men frågan måste lyftas till den nationella politiska nivån i både Danmark och Sverige, annars kommer inget att hända, säger Michael Svane.

Tiden är mogen för att tillsätta en mellanstatlig utredning om Öresundsmetron, anser han, så att projektet kan samordnas med utbyggnaden av Köpenhamns metrosystem.

Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark, som ska stå klar 2029, är ett annat skäl att skynda på projektet:
– Utan en ökad integration inom Öresundsregionen riskerar Sydsverige att bli en transitregion, där varor förflyttas men där det inte sker någon regional välståndsökning, säger Michael Svane.

Behov av en gemensam dansk-svensk infrastrukturplan
Han finner det anmärkningsvärt att Danmark och Sverige trots allt tal om internationalisering inte är bättre på att samordna sina infrastruktursatsningar.
– Både Danmark och Sverige har nationella infrastrukturplaner som sträcker sig långt fram i tiden. Men dessa planer saknar de åtgärder som krävs för att öka tillgängligheten mellan länderna.

– Danska politiker tänker på Danmark, svenska politiker tänker på Sverige. För att framtidssäkra regionen behövs en dansk-svensk infrastrukturplan som binder samman olika projekt och skapar bättre fungerande transportflöden, säger Michael Svane.

Prioritera gränsöverskridande tillgänglighet
På posten som branschdirektör för transportfrågor på Dansk Industri (Danmarks motsvarighet till Svenskt Näringsliv) efterträds Michael Svane av Karsten Lauritzen, fram till nyligen gruppledare för Venstre i Folketinget.

Michael Svanes råd till sin efterträdare är att prioritera den gränsöverskridande tillgängligheten:
– De helt avgörande infrastrukturinvesteringarna för att knyta samman regionen är Öresundsbron och Köpenhamns flygplats. De bidrar till att hålla regionen öppen, dygnet runt. Vill vi se en stark regional utveckling måste vi titta framåt och ta investeringsbeslut som krävs för att ytterligare öka tillgängligheten mellan länderna.

sv
sv