Anders Åkesson.

Trafikutskottets vice ordförande: Risk att vi står med byxorna nere när Fehmarn Bält är klar

Tidigare (dec 2021) intervjuades Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) som kritiserade att Trafikverkets förslag till infrastrukturplan inte tar höjd för Fehmarn Bält-tunneln.

Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson (C) instämmer i den kritiken.
– Om vi inte har planerat för hur vi ska kunna dra nytta av den ökade trafikkapaciteten mellan Tyskland och Danmark, finns det en risk att vi står med byxorna nere när Fehmarn Bält är klar, säger han.

Större game changer än Öresundsbron
Han påpekar att Fehmarn Bält-tunneln kommit in sent i processen, att man länge utgick från att den investeringen inte skulle bli av. Men ”hux flux” var juridiken klar och sedan ett år tillbaka pågår byggt för fullt.

– Fehmarn Bält har potential att bli en större game changer än vad Öresundsbron var för 20 års sedan. Om vi ​​från svensk sida inte är förberedda är det främst vi själva som drabbas, säger Anders Åkesson.

– Om vi ​​inte har kapacitet att ta emot de ökade godsflödena via järnväg kommer godset att lastas om från tåg till trailers, och då kommer lastbilstrafiken på vägarna i Sydsverige att öka ytterligare.

Region Skånes bedömning är superviktig
Han framhåller att det inte är Trafikverket utan regeringen som tillslut fastställer den nationella infrastrukturplanen.

– För mig och Centerpartiet är Region Skånes bedömning superviktig. Backar regionen upp HH-förbindelsen och Öresundsmetron så är det styrande. Sedan måste det förstås vägas mot nationella behov när det gäller person- och godsflöden.

Anders Åkesson betonar att han har stor respekt för Trafikverkets bedömningar. Men vad gäller Fehmarn Bält-tunneln och hur den kommer att påverka finns det en del frågetecken kring, tycker han.

– Jag är övertygad om att Region Skåne och andra intressenter kommer att ta upp detta i sina remissvar, och en klok regering lyssnar på det, säger Anders Åkesson.

sv
sv