Sophie Hæstorp Andersen (S) är nyvald överborgmästare i Köpenhamn, och i år är hon även ordförande i Greater Copenhagen. Foto: Klaus Bo

”Att utreda Öresundsmetron kan stärka det dansk-svenska samarbetet”

Sophie Hæstorp Andersen (S) är nyvald överborgmästare i Köpenhamn, och i år är hon även ordförande i Greater Copenhagen. Rubriken för hennes ordförandeskap är ”omstart”.
– Vi behöver starta om Öresundsregionen och stärka det gränsöverskridande samarbetet. Ett gemensamt dansk-svenskt beslut om att utreda förslaget om en Öresundsmetro kan bidra positivt till detta, säger Sophie Hæstorp Andersen. Det är också ambitionen inom Greater Copenhagen att arbeta för ett sådant beslut, tillägger hon.

Stärker gemensam arbetsmarknad

Sophie Hæstorp Andersen ser flera argument för att förverkliga Öresundsmetron.

– Med en tunnelbana tvärs Öresund kommer man att kunna resa från Köpenhamn till Malmö på cirka 20 minuter. Det kommer tveklöst att binda ihop regionen och göra det attraktivare att pendla. Det kommer att stärka vår gemensamma arbetsmarknad och bidra till tillväxt både i Köpenhamn och i övriga regionen.

Bidrar till mer hållbara transporter

En Öresundsmetro kan också bidra till en mer hållbar infrastruktur:
– Genom att avlasta tågtrafiken på Öresundsbron skapas det plats till flera av godstågen som kommer när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar. Det kommer att bidra till mer klimatvänlig godstransport mellan Skandinavien och Centraleuropa.

Lättare att nå Köpenhamns flygplats

Ur ett danskt perspektiv är det även viktigt att stärka infrastrukturen runt Köpenhamns flygplats, för att möjliggöra en framtida utbyggnad.

– Här kan en Öresundsmetro göra skillnad, eftersom den kan göra det lättare för svenska resenärer att ta sig till Köpenhamns flygplats, förklarar Sophie Hæstorp Andersen.

– Köpenhamns strävan är att Öresundsmetron ska anslutas till stadens metrosystem och till den nya tunnelbanelinje som ska trafikera den konstgjorda ön Lynetteholm.

Inrätta ett gemensamt forum

Sophie Hæstorp Andersen har en tydlig uppfattning om vad som behöver göras för att övertyga Danmarks regering om att utreda Öresundsmetron.

– Vi måste bli ännu tydligare med att det behövs en stark och hållbar Öresundsregion. Därför anser vi i Greater Copenhagen att det ska inrättas ett gemensamt forum mellan Danmark och Sverige där gemensamma infrastrukturbehov och nya investeringar kan diskuteras på nationell nivå, säger Sophie Hæstorp Andersen.

sv
sv