Heino Knudsen (S) blev i höstas omvald som regionrådsformand i Region Själland, en av Danmarks fem regioner.

"Vi vill skapa en metropol som lockar investeringar"

Heino Knudsen (S) blev i höstas omvald som regionrådsformand i Region Själland, en av Danmarks fem regioner. Han är alltså den danska motsvarigheten till regionstyrelsens ordförande. För Region Själland, som sträcker sig ner till Lolland och Rødby, är Fehmarn Bält-tunneln en jätteviktig strategisk satsning.

– Det är ingen tvekan om att den kommer att föra oss närmare Europa. Vi får kortare restider och fler avgångar. Det kommer att ge oss en väsentligt ökad tillgänglighet till den europeiska marknaden, till Centraleuropa, och till den europeiska arbetsmarknaden, säger Heino Knudsen.

Han framhåller också de miljömässiga fördelarna:
– Vi kan överföra godstransporter från lastbil till tåg, vilket ger oss helt nya möjligheter för en mer grön och klimatvänlig trafik.

Säkra trafikkapaciteten över Öresund

Region Själland omfattar inte hela ön Själland, utan endast den västra och södra delen. Den östra delen, med Köpenhamn och Helsingör, ingår i Region Huvudstaden. Men det hindrar inte att Heino Knudsen ser frågan om länken över Öresund som väsentlig.

– Vi kommer att få se en stor ökning av trafiken till och från Tyskland. Det kommer att ge en ökad trafik genom hela regionen och vidare över Öresund. Därför är det helt avgörande att vi kan säkra trafikkapaciteten över Öresund och täcka framtida behov.

Viktigt att vara förutseende

Heino Knudsen betonar att i överenskommelsen inom Greater Copenhagen – den så kallade trafikchartern – står det att det ska vara lätt att komma till regionen, men också lätt att komma runt och igenom regionen. Öresundsregionen ska alltså inte planeras så att den stoppar upp trafiken och blir en flaskhals.

– Jag tror det är viktigt att vi är förutseende och lyfter upp frågan om fler fasta Öresundsförbindelser på dagordningen, för att undvika att vi får ett flaskhalsproblem när Fehmarn Bält-tunneln står klar.

– Beslutet om att bygga Fehmarn Bält har tagit lång tid. Nu är vi igång med byggandet. Då måste vi blicka framåt och ta nästa steg, förklarar Heino Knudsen.

Förslaget om en Öresundsmetro bör utredas

Greater Copenhagen, där Heino Knudsen sedan årsskiftet är vice ordförande, har tagit beslut om att prioritera två nya fasta förbindelser – dels en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, och dels en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö.

Heino Knudsen tror att en Öresundsmetro skulle bidra till att förstärka den regionala arbetsmarknaden.

– Vi vill att Öresundsregionen ska bli en metropol som lockar investeringar, verksamheter och turister. Vilken infrastruktur som finns är avgörande för konkurrenskraften, hur vi klarar oss i konkurrensen med andra metropoler, säger han.

Därför tycker han att regeringarna i Danmark och Sverige ska ta beslut om att utreda förslaget om en Öresundsmetro.

– Det är ingen tvekan om att det behövs en strategisk analys, det ligger helt i linje med de krav vi ställer i Greater Copenhagens trafikcharter, avslutar Heino Knudsen.

sv
sv