Jasenko Omanovic (S), Maria Stockhaus (M) och Jens Holm (V) i diskussion om Öresundsförbindelser på riksdagsseminariet.

Riksdagsseminarium om Öresundsmetron

Den 20 april anordnades ett seminarium i riksdagen i Stockholm för landets 349 riksdagsledamöter om förslaget att förverkliga en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.

– Vi har arbetat tillsammans med Köpenhamns kommun i tio år och utrett förutsättningarna, och nu är det tid att ta nästa steg, som är att tillsätta en mellanstatlig utredning, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Kortare pendlingstid behövs

Hon fick medhåll av Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne, som medverkade genom en förinspelad film.

– I dagsläget tar det ungefär 40 minuter att ta sig mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö. Om den tiden kan halveras till 20 minuter med en metro kommer det bli lättare att söka sig ett arbete på andra sidan sundet, och det kommer att minska arbetslösheten, sa Carl Johan Sonesson.

Det råder ingen tvekan om att arbetsmarknadsregionen skulle förstoras med en Öresundsmetro, fastslog Martin Nordin, docent vid Lunds universitet, som studerat Malmös arbetslöshet.

– Man brukar säga att ungefär en timme är så lång tid folk kan tänka sig att pendla, med en metro blir det betydligt fler som kommer under den tiden, sa han.

Risk att Danmark vänder Sverige ryggen

Michael Svane, tidigare branschdirektör på näringslivsorganisationen Dansk Industri, framhöll behovet av arbetskraft i Danmark:

– Många danska verksamheter kikar över på den svenska sidan, för det råder arbetskraftsbrist i Danmark.

– Öresund är en region, och om den regionen ska kunna konkurrera med andra regioner i Europa, så är sammanhållningen inom regionen oerhört viktig.

– Något jag ser är att danska företag i allt större uträckning orienterar sid söderut, mot Tyskland. Det finns en risk att man i framtiden vänder Sverige ryggen, om infrastrukturen över Öresund inte förstärks, varnade Michael Svane.

Passa på när Köpenhamns metrosystem byggs ut

Jenny Andersson, biträdande chef och senioranalytiker vid Öresundsinstitutet, berättade att det pågår en omfattande planering för att utveckla transportinfrastrukturen, inte minst på den danska sidan.

– Det finns flera förslag som påverkar hur den framtida trafiken kommer att se ut och som måste tänkas in när vi från svensk sida planerar framåt, sa Jenny Andersson.

– När man planerar den nya sträckningen av metroutbyggnaden i Köpenhamn väger man in möjligheten att koppla ihop sig mot Malmö med en metro, framhöll Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Riksdagsmajoritet för att utreda nya Öresundsförbindelser

I den avslutande politikerpanelen konstaterades att det redan finns en riksdagsmajoritet för att brett utreda behovet av nya Öresundsförbindelser.

– Det är uppenbart att Fehmarn Bält-tunneln blir en stor spelförändrare, i synnerhet när det gäller godsflödena, och därför måste vi frigöra kapacitet på Öresundsbron så att godset kan transporteras där, och det kan en Öresundsmetro göra, sa Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott.

Maria Stockhaus (M) betonade att infrastrukturen inte får stanna vid landsgränsen och att frågan om fler fasta förbindelser därför bör utredas utifrån ett helhetsperspektiv.

– Vi behöver se det som en helhet och det behöver lyftas på en nationell nivå i båda länderna, menade Maria Stockhaus.

Jasenko Omanovic (S) gladde sig åt en ökad enighet i Region Skåne, vilket är en grundförutsättning för att gå vidare med frågan om fasta förbindelser.

– Det är ett helt annat tonläge nu än för några år sedan, då varje kommun drev sina egna förslag, sa han.

Michael Svane gav en tydlig bild av vad som bör hända:

– Det som krävs är att den svenska statsministern tar en diskussion med den danska statsministern, och kanske den norska statsministern, om vilken infrastruktur som behövs för att utveckla våra samhällen, sa Michael Svane.

sv
sv